Lịch công tác của Chủ tịch và Phó Chủ tịch tháng 10/2021
(10/11/2021 14:23:13)
Lịch công tác của Chủ tịch và Phó Chủ tịch

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND.

- Ngày 20/9/2021:

+ Sáng: Họp báo BTV HU; công tác cán bộ; cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ.

+ Chiều: Dự vui Tết Trung thu với thiếu nhi tại xã điểm Bình Phước;

- Ngày 21/9/2021:

+ Sáng: Tham gia đoàn giám sát của BTV HU làm việc tại Đảng ủy xã Mỹ Phước;

+ Sáng: Tiếp đoàn công tác của Sở TNMT kiểm tra, công nhận tiêu chí môi trường tại xã Chánh An;

+ Chiều: Làm việc với đơn vị thi công công trình XDCB;

- Ngày 22/9/2021:

+ Sáng: Dự họp trực tuyến của TT BCĐ tỉnh với các BCĐ cấp huyện, cấp xã về phòng, chống dịch;

+ Chiều: Dự họp HĐND xã Tân Long Hội;

- Ngày 23/9/2021:

+ Sáng: Dự họp Đảng ủy Công an huyện;

+ Sáng: Dự cùng các sở ngành tỉnh khảo sát thực tế vụ đóng cọc dừa trên sông Cổ Chiên tại xã Mỹ An;

+ Chiều: Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện;

- Ngày 24/9/2021:

+ Sáng: Dự họp sơ kết thường kỳ NTM xã Chánh An;

+ Sáng: Thường trực BCĐ NTM huyện làm việc với BCĐ NTM xã Tân Long Hội

+ Sáng: Dự họp HĐND thị trấn Cái Nhum

+ Chiều: Dự họp sơ kết thường kỳ NTM xã Chánh An;

- Công tác tại cơ quan dự họp trực tuyến khi có thư mời;

- Ngày 27/9/2021:

+ Sáng: Họp báo BTV HU; cho ý kiến dự thảo Báo cáo sơ kết 9 tháng;

+ Chiều: Dự sinh hoạt lệ Chi bộ Văn phòng tháng 9/2021;

- Ngày 28/9/2021:

+ Sáng: Dự họp Sở Nội vụ triển khai xử lý những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng CBCC

- Ngày 29/9/2021:

+ Sáng: Chủ trì họp Hội đồng NVQS huyện xét duyệt lần 1 cấp huyện;

+ Chiều: Dự họp trực tuyến sơ kết 9 tháng công tác dân vận, mặt trận;

- Ngày 30/9/2021:

+ Sáng: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9 sơ kết 9 tháng;

+ Chiều: Dự họp sơ kết thường kỳ NTM kiểu mẫu xã Mỹ Phước;

- Ngày 01/10/2021:

+ Sáng: Chủ trì họp UBND huyện thường kỳ tháng 10

+ Chiều: Dự họp sơ kết thường kỳ NTM nâng cao xã AP