Lịch công tác của Chủ tịch và Phó Chủ tịch tháng 8/2021
(10/11/2021 14:13:29)
lịch công tác CT, PCT

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND.

- Làm việc tại đơn vị, dự họp trực tuyến khi có thư mời.