Lịch công tác của Chủ tịch và Phó Chủ tịch tháng 7/2021
(10/11/2021 14:06:43)
Lịch công tác

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND.

-Ngày 12/7/2021:

+ Sáng: Họp báo BTV HU;

-Ngày 15/7/2021:

+ Sáng: Chủ trì điểm cầu tại huyện trực tuyến toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp;

-Ngày 16/7/2021:

+ Sáng: Dự họp Đảng ủy Quân sự huyện;

- Công tác tại cơ quan dự họp khi có thư mời;

-Ngày 12/7/2021:

+ Sáng: Họp báo BTV HU; cho ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày 27/7;