Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN
 Nguyễn Văn DiênChủ tịch0703.840.361 nvdien.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Chí QuyếtChủ tịch0703.840.344 ncquyet.hmt@vinhlong.gov.vn
 Lê Thành PhươngPhó chủ tịch0703.840.254 ltphuong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Văn Gạo Phó Chủ tịch HĐND huyện0703.840.245 tvgao.hmt@vinhlong.gov.vn
 Phạm Phương NamChánh Văn phòng070.3840291 ppnam.hmt@vinhlong.gov.vn
 Lâm Văn Vinh P. Chánh VP0703.840.232 lvvinh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Cao Thế LữP. Chánh VP0703.840.815 ctlu.hmt@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thị Mỹ Long P. Chánh VP0703.840.941 htmlong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Thi Văn DũngPhó ban0703.840.245 tvdung.hmt@vinhlong.gov.vn
 Lê Ngọc SenPhó ban 0703.840.245 lnsen.hmt@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Hồng Công chức070.3840232  vthong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh Xuân Chuyên viên070.3840815 tttxuan.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Thị Mỹ ChiChuyên viên0703.840.291 ttmchi.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tất ĐạtCông chức0703.840.941 ntdat.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Ngọc Điệp Công chức070.3840941 ttndiep.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Cường Quốc Công chức070.3840815 ncquoc.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quốc TríChuyên viên0703.840.815 nqtri.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thanh TâmTài xế0703.840.232 tttam.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Huỳnh DuyTài xế0703.840.815 thduy.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Hoà ThuậnCông chức0703.840.232 ththuan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Trần Công ToạiCông chức0703.840.815 tctoai.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kim CươngChuyên viên0703.840.232 ntkcuong.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng Nội vụ
 Nguyễn Thành LongP. Trưởng phòng0703.840.221 ntlong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Nhật ThanhChuyên viên0703.840.221 tnthanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Hoài BãoChuyên viên0703.840.221 thbao.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trịnh Thúy OanhCông chức0703.840.221 ttoanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trang Trí LợiCông chức0703.840.221 ttloi.hmt@vinhlong.gov.vn
 Bùi Văn TâmCông chức0703.840.221 bvtam.hmt@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Kim NhịCông chức0703.840.221 vtknhi.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch
 Đinh Thị Thùy TrangTrưởng phòng0703.840.221 dtttrang.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn Bé SáuP.Trưởng phòng0703.840.231 tvbsau.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Tiến DũngP.Trưởng phòng0703.840.231 ttdung.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kim YếnChuyên viên0703.840.231 ntkyen.hmt@vinhlong.gov.vn
 Phạm Ngọc Diệu Công chức070.3840231 pnddieu.hmt@vinhlong.gov.vn
 Bùi Hồng PhướcCông chức0703.840.231 bhphuoc.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Minh CơCông chức0703.840.231 tmco.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Mộng TuyềnChuyên viên0703.840.231 ttmtuyen.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng LĐ-TB&XH
 Trần Hoàng GiangTrưởng phòng0703.840.265 thgiang.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hồng ThắmP.Trưởng phòng0703.840.265 nththam.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc ThạchP.Trưởng phòng0703.840.265 nnthach.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Ngọc AnhCông chức0703.840.265 ttnanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Vĩnh ĐắcCông chức0703.840.265 tvdac.hmt@vinhlong.gov.vn
 Ngô Thị Mỹ NhiênChuyên viên0703.840.265 ntmnhien.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trịnh Văn SáuCông chức0703.840.265 tvsau.hmt@vinhlong.gov.vn
 Lâm Quốc BìnhCông chức0703.840.265 lqbinh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Ngọc NhiCông chức0703.840.265 tnnhi.hmt@vinhlong.gov.vn
 Đinh Ngọc ĐứcCông chức0703.840.265 dnduc.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng Nông nghiệp & PTNT
 Trương Tấn ĐượcTrưởng phòng0703.930.138 ttduoc.hmt@vinhlong.gov.vn
 Cao Thị ĐẹpP. Trưởng phòng0703.930.138 ctdep.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị HuyềnP.Trưởng phòng0703.930.138 nthuyen.hmt@vinhlong.gov.vn
 Cao Thành PhướcP.Trưởng phòng0703.930.138 ctphuoc.hmt@vinhlong.gov.vn
 Đặng Huỳnh ThanhCông chức0703.930.138 dhthanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Thi Quang ÂnCông chức0703.930.138 tqan.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quốc TríCông chức0703.930.138 nqtri.hbm@vinhlong.gov.vn
 Trương Kim YếnCông chức0703.930.138 tkyen.hmt@vinhlong.gov.vn
 Hồ Phương LinhCông chức0703.930.138 hplinh.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường
 Phạm Phương NamTrưởng phòng0703.840.256 ppnam.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc ĐặngP. Trưởng phòng0703.840.256 nndang.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quốc Minh P.Trưởng phòng0703.840.256  nqminh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Thu OanhCông chức0703.840.256 pttoanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kim DungCông chức0703.840.256 ntkdung.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc DiệnCông chức0703.840.256 nndien.hmt@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thị Mỹ LệCông chức0703.840.256 dtmle.hmt@vinhlong.gov.vn
 Bùi Xinh QuânCông chức0703.840.256 bxquan.hmt@vinhlong.gov.vn
 Mai Hoàng KhảiCông chức0703.840.256 mhkhai.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng Tư Pháp
 Nguyễn Phước HùngTrưởng phòng 0703.840.271 nphung.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Văn HữuP. Trưởng phòng0703.840.271 tvhuu.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Trung Tín P.Trưởng phòng0703.840.271 Tiepdan.hmt@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Hồng Thuý Công chức070.3840271 lththuy.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng Kinh tế- Hạ tầng
 Nguyễn Chí QuyếtTrưởng phòng 0703.840.597 ncquyet.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tấn TàiP.Trưởng phòng0703.840.597 nttai.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Chí ThiệnP. Trưởng phòng0703.840.597 tcthien.hmt@vinhlong.gov.vn
 Phan CảnhP.Trưởng phòng0703.840.597 pcanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Văn QuangCông chức0703.840.597 tvquang.hmt@vinhlong.gov.vn
 Võ Văn TàiCông chức0703.840.597 vvtai.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Phước ToànCông chức0703.840.597 tptoan.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Mộng TùngCông chức0703.840.597 nmtung.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn ThuậnCông chức0703.840.597 nvthuan.hmt@vinhlong.gov.vn
 Lê Phước ĐứcCông chức0703.840.597 lpduc.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị HiềnCông chức0703.840.597 tthien.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Tuyết HồngCông chức0703.840.597 ntthong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Bùi Đạt NhânCông chức0703.840.597 bdnhan.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng Y tế
 Nguyễn Chiến ChinhTrưởng phòng0703.930.184 ncchinh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh XuânCông chức0703.930.184 nttxuan.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Thị Mỹ ChiCông chức0703.930.184 ttmchi.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kim CươngCông chức0703.930.184 ntkcuong.hmt@vinhlong.gov.vn
Thanh tra
 Trần Huỳnh ĐồngChánh Thanh tra0703.840.234 thdong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Thi Công DựngP. Chánh Ttra0703.840.234 tcdung.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Thanh TràP. Chánh Ttra0703.840.234 tttra.hmt@vinhlong.gov.vn
 Hồ Huỳnh VũT tra viên0703.840.234 hhvu.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Thúy HằngChuyên viên0703.840.234 ttthang.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng VHTT
 Nguyễn Văn HoằngTrưởng phòng0703.840.253 nvhoang.hmt@vinhlong.gov.vn
 Phạm Vũ PhươngP.Trưởng phòng0703.840.253 pvphuong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Lê Đức Vĩnh TuyênP.Trưởng phòng0703.840.253 ldvtuyen.hmt@vinhlong.gov.vn
 Ngô Chánh CangViên chức0703.840.253 nccang.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh HiềnViên chức0703.840.253 ntthien.hmt@vinhlong.gov.vn
 Phan Thanh ThưởngViên chức0703.840.253 ptthuong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Hồ Hữu PhúcViên chức0703.840.253 hhphuc.hmt@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Tố HồngViên chức0703.840.253 ptthong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn TựViên chức0703.840.253 nvtu.hmt@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Rồng Viên chức070.3840253 vtrong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Dương Hồng ChânViên chức0703.840.253 dhchan.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Phước ThiệnViên chức0703.840.253 tpthien.hmt@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị Huỳnh MaiViên chức0703.840.253 pthmai.hmt@vinhlong.gov.vn
 Lê Đức Vĩnh NgônViên chức0703.840.253 ldvngon.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kim YếnViên chức0703.840.253 ntkyen.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Mỹ HạnhViên chức0703.840.253 tmhanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Đặng Phước TườngViên chức0703.840.253 dptuong.hmt@vinhlong.gov.vn
  Nguyễn Thị Thanh ThủyViên chức0703.840.253 nttthuy.hmt@vinhlong.gov.vn
Phòng Giáo dục - Đào tạo
 Trương Thị Thu Hà Trưởng phòng070.3840217 tttha.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND TTCN  070.3840272 ubttcainhum.hmt@vinhlong.gov.vn
 Đỗ Phi SơnP.Trưởng phòng0703.840.217 dpson.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Mỹ An  070.3849915 ubxmyan.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Mỹ Phước  070.3840301 ubxmyphuoc.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn BảyP.Trưởng phòng0703.840.217 nvbay.hmt@vinhlong.gov.vn
 Cao Hoàng TriếtViên chức0703.840.217 chtriet.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã An Phước  070.3840267 ubxanphuoc.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Nhơn Phú  070.3840348 ubxnhonphu.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Nhật ThanhViên chức0703.840.217 tnthanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thanh PhongViên chức0703.840.217 ttphong.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Long Mỹ  070.3940532 ubxlongmy.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Hòa Tịnh  070.3940287 ubxhoatinh.hmt@vinhlong.gov.vn
 PhạmThị Túy HoaViên chức0703.840.217 ptthoa.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Minh TrinhViên chức0703.840.217 ntmtrinh.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Chánh Hội  070.3840246 ubxchanhhoi.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Bình Phước  070.3937309 ubxbinhphuoc.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn KhươngViên chức0703.840.217 nvkhuong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Nhựt PhượngViên chức0703.840.217 nnphuong.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Chánh An  070.3840299 ubxchanhan.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Tân An Hội  070.3840298 ubxtanhoi.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Ngọc HươngViên chức0703.840.217 ntnhuong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Trương Minh ChánhViên chức0703.840.217 tmchanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Tân Long Hội  070.3941070 ubxtlonghoi.hmt@vinhlong.gov.vn
 UBND xã Tân Long  070.3933260  ubxtanlong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Tấn KhoaViên chức0703.840.217 htkhoa.hmt@vinhlong.gov.vn
 Tăng Vĩ HuyViên chức0703.840.217 tvhuy.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thanh BìnhViên chức0703.840.217 nttbinh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Đức HồngViên chức0703.840.217 ndhong.hmt@vinhlong.gov.vn
 Lê Hồng KhanhViên chức0703.840.217 lhkhanh.hmt@vinhlong.gov.vn
Hội Đông Y
 Nguyễn Phú Lâm Chủ tịch   
Hội CTĐ
 Đặng Văn TùngChủ tịch0703.841174  
 Võ Công ThànhP. Chủ tịch0703.841174  
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ GTVL
 Nguyễn Văn DanhGiám Đốc0703.930326 nvdanh.hmt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc Khương Phó Giám đốc070.3930326  nnkhuong.hmt@vinhlong.gov.vn
BQL DA XDCB
 Phan Ngọc ChuẩnQ. Trưởng ban0703.840225 pnchuan.hmt@vinhlong.gov.vn
 Phan Dương Ngọc TrọngP. Trưởng ban0703.840225 pdntrong.hmt@vinhlong.gov.vn
BAN QUẢN LÝ CHỢ CÁI NHUM
 Trần Hoàng ĐịnhTrưởng ban0703.840861  
 Nguyễn Kim ChiếnP. Trưởng ban0703.840861  
 Trương Minh NgọcP. Trưởng ban0703.840861