Ngày 19/05/2015 07:51:15
Lịch cúp điện
Thông báo V/v ngừng cấp điện phục vụ công tác ngày 24/5/2015

Ngày 24 tháng 5 năm 2015, thời gian mất điện từ 07h đến 17h: khu vực mất điện xã An Phước, Tân An Hội, Chánh Hội, Tân Long, Chánh An, TTCN và một phần xã Bình Phước (Đoạn từ ngã 3 Cái Nhum đến Cầu Kè và Từ cầu Tân Qui đến cầu số 8.

Do tính chất đặc thù của công tác trên lưới điện nên nguồn điện có thể tái lập lại sớm hoặc trể hơn thời gian dự kiến. Điện lực Mang Thít xin thông báo đến quí khách hàng biết để sắp xếp sản xuất, sinh hoạt phù hợp.

Các tin khác