Ngày 22/04/2019 15:54:03
VÕ ANH TUẤN - CÁN BỘ MẶT TRẬN GƯƠNG MẪU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện Mang Thít tích cực thực hiện, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương. Nổi bật và mang nhiều ý nghĩa thiết thực nhất phải kể đến phong trào “Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác” gắn với cuộc vận động “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” được triển khai đến tận cơ sở.

Xin giới thiệu đồng chí Võ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Long, một cán bộ Mặt trận gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần không nhỏ trong việc gắn kết khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Qua tiếp thu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Long luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ và tổ chức phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có những bước phát triển mới, nhiều cách làm sáng tạo, thực sự hướng về khu dân cư, huy động được tiềm năng, tin thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng, trong công cuộc xây dựng và phát triển ở địa phương, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Mặt trận và các tổ chức thành viên, Ban vận động các ấp đã bám địa bàn khu dân cư, phối hợp với các tổ chức thành viên như Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh... để triển khai các phong trào, cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, các phong trào thi đua phát triển kinh tế đã góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo của xã giảm đạt theo chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy đề ra, tính đến nay tỷ lệ hộ nghèo xã Tân Long còn 0,47% tổng số hộ. Nhằm giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có được mái ấm che nắng che mưa, trong năm 2018, Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Long tích cực vận động hỗ trợ cất mới 15 căn và sữa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ 538 triệu đồng. Trong đó, sửa chữa tổng kinh phí 8 triệu đồng; cất mới tồng số tiền 530 triệu đồng. Phối họp vận động các nhà hảo tâm và mạnh thường quân được 5.343 phần với tổng số tiền 1.930.224.000đ đạt 190,3% chỉ tiêu huyện giao.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng chí Võ Anh Tuấn tích cực vận động nhân dân, mạnh thường quân đồng tình ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, tự nguyện động đóng góp công sức, hiến đất và hoa màu vật kiến trúc để nâng chất xây dựng cơ sở hà tầng giao thông nông thôn (với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm), cầu, đèn đường chiếu sáng ở nông thôn trị giá trên 1.207.000.000 đ góp phần làm cho diện mạo vùng nông thôn thôn ngày càng khởi sắc.

Phát huy tốt phương châm đi trước, làm trước, noi theo gương Bác ngay từ những công việc giản dị nhất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã liên tục tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng về cơ sở để thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Đặc biệt, đồng chí Võ Anh Tuấn kết hợp với đội ngũ cán bộ Mặt trận các ấp phát huy rất cao tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kiên trì đưa ý nghĩa, nội dung, cách làm cụ thể đến cho người dân hiểu, tin và làm theo. Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên, các ngành chính là động lực giúp Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Long thực hiện tốt công tác phát động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng”, vận động đoàn viên hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tạo lực lượng nòng cốt ở cơ sở, phát huy tinh thần sáng tạo và tính tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Tiếp tục thi đua phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đúng với tinh thần Quyết định 217-218. Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Ủy ban mặt trận tổ quốc, đổi mới công tác thi đua - khen thưởng của Mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Để phát huy những thành tích đạt được gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm 2019, đồng chí Anh Tuấn cho biết: “Bản thân tôi luôn luôn kiên định và trung thành với lý tưởng cách mạng, luôn thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, thực hiện theo Nghị quyết của Đảng, trung thực thẳng thắng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, nói và làm một cách thống nhất. Không làm những việc ảnh hướng tới uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên. Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống của một người đảng viên, thực hiện lối sống lành mạnh của một người cán bộ ,luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, của các cấp lãnh đạo, của cán bộ cấp dưới và đồng nghiệp sao cho công tác lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn”.

Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, cuộc vận động “Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác” được UBMTTQ các cấp trên địa bàn huyện Mang Thít thực hiện ngày càng hiệu quả. Võ Anh Tuấn một trong những gương điển hình của cán bộ, công chức, viên chức huyện Mang Thít nói chung và cán bộ mặt trận nói riêng gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cahcs Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện Mang Thít.

TƯỜNG LINH

Các tin khác