Ngày 22/04/2019 14:48:15
Đoàn viên thanh niên Mang Thít thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Huyện Đoàn Mang Thít luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN huyện nhà bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng thông qua các đợt học tập Nghị quyết, sinh hoạt chi đoàn, chào cờ đầu tuần, các chuyến hành trình Vì biển đảo.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Mang Thít tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 51 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… được 180 cuộc có trên 6.000 lượt ĐVTN tham gia.

Các đoàn xã - thị trấn luôn duy trì chào cờ đầu tuần và kể mẫu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi thức quan trọng, không chỉ thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc của công dân Việt Nam với Tổ quốc mà còn thể hiện một nét đẹp trong văn hóa công sở. Chào cờ đầu tuần còn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở chúng ta thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong quí I, BTV Huyện Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức chuyến hành trình Vì Biển đảo quê hương năm 2019 tại Cam Ranh - Khánh Hòa cho 45 cán bộ, ĐVTN tham gia. Qua đây nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của ĐVTN, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới, hải đảo đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ và thực hiện chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngoài ra, Huyện Đoàn còn chỉ đạo Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên thông qua các hoạt động như: họp lệ chi đoàn, họp Ban chấp hành, Hội thao, hội trại, các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được 25 cuộc, có 850 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh tham dự. Riêng Đoàn cơ sở thực hiện tuyên truyền, giáo dục cho học sinh chấp hành an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; duy trì mô hình sinh hoạt kỹ năng sống cho thiếu nhi ở Xã đoàn Mỹ An có 120 em học sinh tham gia.

BTV Huyện Đoàn luôn tăng cường triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN và học sinh trên địa bàn huyện như  phối hợp với Công an huyện thường xuyên tuyên truyền pháp luật tại các xã-thị trấn và các trường THCS, THPT về các tệ xã hội, sử dụng ma túy, ATGT… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, TTATXH, ý thức chấp hành pháp luật cho lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh, được 29 cuộc thu hút hơn 850 lượt người tham dự.

Công tác tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn huyện cũng được BTV Huyện Đoàn chỉ đạo thực hiện khá tốt. Tất cả các Đoàn cơ sở đều học tập và quán triệt Nghị quyết này, xem đây là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên. Trong đó tập trung tuyên truyền các Quy định, Hướng dẫn, Kết luận của BCH Trung ương Đảng và các Nghị quyết số 33, 35, 36-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”,  về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền lồng ghép những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, khóa XII trong cuộc họp Ban chấp hành được 01 cuộc, có 61 cán bộ đoàn tham dự. Riêng các Đoàn cơ sở thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên ở địa phương, đơn vị mình thông qua các cuộc họp lệ, sinh hoạt chi đoàn, hoạt động phong trào, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… được 70 cuộc, có 3.500 lượt người dự.

Qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản và những điểm mới được nêu trong Nghị quyết, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng trong nhiệm vụ công tác của từng địa phương. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết./.

                                                                                             Hồng Chân

Các tin khác