Ngày 21/03/2019 08:14:50
Mang Thít: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Sáng ngày 08/3/2019, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện Mang Thít tổ chức tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019. Đến dự hội nghị có ông Liêu Cẩm Hiền, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT. Ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện, chủ trì hội nghị.


Ông Nguyến Văn Diên, chủ tịch UBND huyện phát biếu kết luận. 

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện trong năm 2018 tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn tiếp tục diễn biến không theo quy luật tự nhiên như những năm trước đây và theo chiều hướng bất lợi cho sản xuất và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Nhưng với quyết tâm và sự nổ lực của từng thành viên Ban chỉ huy từ huyện đến cơ sở, cùng với nhân dân đã chủ động, ứng phó với từng tình huống thiên tai có hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, hội nghị cũng tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt công tác PCTT & TKCN năm 2019.

Theo đó, các đại biểu đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn gặp nhiều khó khăn như: Công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo với các loại hình thiên tai ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; khi có thiệt hại do thiên tai xảy ra trên địa bàn các xã công tác tổng hợp báo cáo còn chậm; chế độ thông tin, thỉnh thị báo cáo của một số ngành huyện, Ban chỉ huy PCTT & TKCN các xã - TT thực hiện chưa tốt; nguồn kinh phí còn hạn chế nên địa phương chưa chủ động trong công tác duy tu, sửa chữa các công trình; phương châm “bốn tại chỗ” vẫn còn một số xã vận dụng chưa thật sự hiệu quả; công tác lập bộ thu quỹ PCTT, công tác quyết toán lai thu quỹ PCTT năm 2018 các xã thực hiện còn chậm; các đơn vị còn, chủ quan, lúng túng trong việc thực hiện các nội dung theo quy trình để hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra cho người dân…

Kết luận tại hội nghị ông Nguyễn Văn Diên - Chủ tịch UBND huyện thay mặt Ban chỉ PCTT & TKCN huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cần phải phấn đấu, khắc phục những hạn chế, khó khăn, làm cơ sở cho năm 2019 thực hiện tốt hơn, giảm thiểu tổn thất cho nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về phòng, tránh thiên tai trong đội ngũ cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; các ngành, địa phương kiện toàn Ban chỉ huy PCTT & TKCN để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên từng mặt công tác, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, sát thực tế về công tác PCTT&TKCN năm 2019 của ngành, địa phương mình; chủ động hạn chế, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông; phối hợp thực hiện tốt trong thi công các công trình để tham gia PCTT trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thu quỹ phòng chống thiên tai; chủ động triển khai tổ chức thực hiện cho diễn tập cấp xã không để bị động, lúng túng; thực hiện tốt các chính sách xã hội, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu trợ thiên tai; quan tâm thực hiện tốt công tác thỉnh thị báo cáo đảm bảo kịp thời chính c, thông tin một cách đầy đủ nhằm phục vụ tốt cho việc chỉ đạo phòng, tránh, khắc phục nhanh và có hiệu quả, báo cáo tiến độ thực hiện về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện./.

                                                                                    Thảo Nguyên

Các tin khác