Ngày 20/03/2019 08:23:36
Tổng quan phát triển kinh tế - xã hội huyện Mang Thít năm 2018
Năm 2018 ghi nhận huyện Mang Thít đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực và đạt cao nhất trong 5 năm gần đây. Và cũng là năm Mang Thít tập trung xây dựng chiến lược - tầm nhìn trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 20/12/2017 của HĐND huyện khóa XI, kỳ họp lần thứ 5 có nhiều thuận lợi, nhưng đan xen không ít khó khăn, thách thức; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết; điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 của huyện đảm bảo đạt mức tăng trưởng khá so năm 2017. Hầu hết các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt so Nghị quyết của HĐND huyện và kế hoạch của UBND huyện, cụ thể như sau:

Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp – Thương mại dịch vụ”, dịch vụ phát triển mạnh, có mức tăng trưởng khá, quy mô không ngừng được nâng lên.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế công nông nghiệp

nông trại nuôi gà công nghiệp khá hiện đại ở xã An Phước

 

Tổng giá trị sản xuất 3 khu vực Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp - thủy sản và thương mại - dịch vụ đạt khoảng 7.792 tỷ đồng với cơ cấu ngành CN - TTCN chiếm 28,7%, nông nghiệp - thủy sản chiếm 32,2%, TM - DV chiếm 39,1% trong tổng giá trị sản xuất và đạt mức tăng trưởng khá cao so cùng kỳ, cụ thể như: giá trị sản xuất ngành CN - TTCN tăng 6,5%; ngành nông nghiệp - thủy sản tăng 6,57%; tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ tăng 9,58%; doanh thu dịch vụ khác và lưu trú ăn uống tăng 9,93%. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách đảm bảo cân đối cho chi thường xuyên. Tổng thu ngân sách vượt chỉ tiêu đạt 102,25%, kể cả chỉ tiêu tỉnh giao đạt 105,80%.

Hoạt động hợp tác xã từng bước sắp xếp, củng cố và đổi mới phương thức hoạt động; công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm chỉ đạo, tăng cường đầu tư và đạt kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội được các ngành các cấp triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Trong năm, đã chi trả trợ cấp an sinh trên 43,200 tỷ đồng, vận động hỗ trợ xây dựng mới 36 căn và sửa chữa 9 căn nhà tình nghĩa; vận động hỗ trợ xây dựng được 19 căn nhà ở cho hộ nghèo. Số hộ nghèo được kéo giảm đạt và vượt kế hoạch.

  

 

Giám sát tại HTX nông nghiệp Chánh An

Công tác đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện và đạt kế quả khá tốt; hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vốn, đào tạo nghề giải quyết việc làm thông qua các chương trình, dự án sản xuất… nhờ đó, trong năm có 157 hộ thoát nghèo; đào tạo nghề cho 2.612 lao động, nâng tổng số lao động đang làm việc có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 66,43% tổng số lao động toàn huyện, trong đó có 15.473 người có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 23,81%. Xuất khẩu lao động đạt 101,88% chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,7 triệu đồng/người/năm, tăng thêm 2,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2017.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung hạ tầng giao thông và thủy lợi; tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn được thực hiện tốt.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa được quan tâm đầu tư đúng mức. Chất lượng giáo dục, đào tạo phát triển theo hướng toàn diện, đồng bộ trên nhiều phương diện từ quy mô, chất lượng đến điều kiện dạy và học; công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo được tăng cường; đội ngũ giáo viên từng bước được bổ sung về số lượng và chất lượng. Năm học 2017-2018 có 100% học sinh tiểu học được xét hoàn thành chương trình, 100% học sinh tốt nghiệp THCS, kỳ thi THPT Quốc gia đỗ tốt nghiệp chiếm tỷ lệ 99,73%, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh 0,58%, duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xóa mù chữ mức độ 2, số trường đạt chuẩn quốc gia là 26/51 trường.

Công tác  bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố, phát triển, cơ sở vật chất y tế được đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện theo kế hoạch và mang lại nhiều kết quả tích cực, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt xa so kế hoạch, đạt 85,02%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng và nâng chất. Tính đến nay toàn huyện có 107 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí mới và 06 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, hộ gia đình văn hóa chiếm 97,86%. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và các dịch vụ văn hóa được tiến hành thường xuyên, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương.

Mang Thít còn có những vườn cây trĩu quả là điểm đến

tham quan lý tưởng của khách du lịch miệt vườn

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp tích cực triển khai thực hiện, mang lại nhiều kết quả nổi bật; nhận thức và ý thức của cả hệ thống chính trị, nhân dân về xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng lên. Phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới có sự chuyển biến về chất, nhất là đã huy động có hiệu quả nội lực trong cộng đồng dân cư để triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng nông thôn. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, huyện Mang Thít đã có 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên, nông nghiệp, phát triển nông thôn được đặc biệt quan tâm.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm; quốc phòng  - quân sự địa phương được tăng cường. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân thực hiện đạt nhiều kết qủa tích cực, không phát sinh các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người và vượt cấp. Nhìn chung, kết quả đạt được là khá toàn diện, là tiền đề vững chắc cho giai đoạn nước rút trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015 -2020.

Tầm nhìn, chiến lược, giải pháp trong những năm tiếp theo

Trên cơ sở phát huy những thành quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít - Nguyễn Văn Diên chia sẻ: Năm 2019 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015-2020 theo NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Diên - Chủ tịch UBND huyện Mang Thít

Xác định đây là năm quyết định đến kết quả thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nên huyện sẽ tập trung cao để triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bức phá, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, UBND huyện tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cấp, mỗi ngành gắn với thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Thực hiện tốt cải cách hành chính gắn với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đường tỉnh 902 được nâng cấp, mở rộng sẽ tạo nhiều điều kiện để

Tuyến công nghiệp Cổ Chiên phát huy tối đa thế mạnh

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Công nghiệp - TTCN, Nông nghiệp, Thương mại - Dịch vụ” và xây dựng nông thôn mới. Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công thương gắn với những đề án chung của tỉnh đã được triển khai, bên cạnh đó cần quan tâm khai thác tốt các loại hình dịch vụ, trọng tâm là tập trung phát triển nhanh các dịch vụ có giá trị gia tăng cao mà huyện có lợi thế. Huyện đang kêu gọi đầu tư xây dựng Khu công nghiệp An Định tại xã An Phước, quy mô khoảng 200 ha, với vị trí cặp Đường tỉnh 902 và sông Cổ Chiên, rất thuận lợi giao thông thủy bộ. Đây là Khu công nghiệp phát triển theo định hướng chung của tỉnh.

Làng nghề sản xuất gạch, gốm dọc theo sông Cổ Chiên, kinh Thầy Cai

là một trong những thế mạnh để Mang Thít phát triển du lịch

Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp có hiệu quả; chuyển đổi, tập trung đầu tư cho những dự án có ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp mới - trồng rau thủy canh

Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu giữ vững vị trí trong top đầu của tỉnh trên các lĩnh vực giáo dục và y tế.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý tài nguyên, môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt thanh tra việc thực hiện công vụ của cán bộ công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nhằm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để hiệu quả công tác được nâng lên.

Tập trung huy động tốt và sử dụng thực sự có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu, trong đó quan tâm nhất là thực hiện các biện pháp giảm nợ đọng thuế, đảm bảo tính cân đối ngân sách chung của huyện. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét về công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Tăng cường công tác đối thoại giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và những ý kiến, kiến nghị của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.

 

Trên bước đường phát triển vẫn còn không ít, khó khăn, thử thách. Để thực hiện mục tiêu, UBND huyện Mang Thít quyết tâm phấn đấu xây dựng phát triển toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần đưa huyện Mang Thít ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là huyện trọng tâm của tỉnh Vĩnh Long.

Phương Nam

Các tin khác