Ngày 18/03/2019 16:05:20
MANG THÍT SƠ KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2018
Ngày 12/03/2019, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Mang Thít tổ chức hội nghị sơ kết công tác cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2018 và triển khai kết hoạch thực hiện năm 2019. Ông Liêu Cẩm Hiền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Long và ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Mang Thít, đến dự.


Thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tốt trong sản xuất gắn với nhu cầu đa dạng mang lại hiệu quả kinh tế. Trong năm 2018 giá trị sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản đạt 2.509,5 tỷ đồng, đạt 104,5% KH; giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản trên một đơn vị diện tích đạt 189,5 triệu đồng, tăng 16,3% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người của huyện là 33,7 triệu đồng/người/năm, tăng 2,1 triệu đồng so với năm 2017; về xây dựng NTM  trong năm xã Tân An Hội được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 100% KH đề ra.

Năm 2018 Ban quản lý dự án tỉnh và huyện thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 07 danh mục công trình thuỷ lợi và khắc phục 18 đoạn sạt lỡ với số tiền trên 4 tỷ đồng nhằm giúp hệ thống thuỷ lợi ngày càng hoàn chỉnh đáp ứng tốt nhu cầu tưới tiêu cho ngành sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy cơ giới hoá trong sản xuất.

Bên cạnh đó, huyện phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Long triển khai thực hiện 31 mô hình, dự án với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ trên 4 tỷ đồng. Đồng thời nông dân tự đầu tư phát triển một số mô hình mới như ươm cây giống, trồng dưa lưới trong nhà màng, trồng rau thuỷ canh và hoa cúc… mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Trong năm 2019, huyện Mang Thít tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hỗ trợ nông dân xây dựng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả cao, cũng như ứng dụng các sản phẩm sinh học vào sản xuất, nhằm tạo sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường./.

  Phát Đạt (Đài truyền thanh huyện Mang Thít)

Các tin khác