Ngày 13/03/2019 10:27:40
2 tháng đầu năm phát hiện 11 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản
Nhu cầu xây dựng ngày càng tăng, giá cát xây dựng luôn ở mức cao nên việc khai thác cát sông trái phép diễn ra ngày càng nhiều, vì vậy, huyện Mang Thít tăng cường kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện.

Trong tháng 02, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 12 cuộc tại các xã, trong đó Mỹ Phước 03 cuộc, Mỹ An 02 cuộc, An Phước 03 cuộc và Chánh An 04 cuộc. Kết quả, phát hiện 10 trường hợp vi phạm xử phạt với số tiền 63 triệu đồng.

Lũy kế 02 tháng đầu năm đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 27 cuộc tại các xã nói trên. Qua kiểm tra, phát hiện 11 trường hợp vi phạm, trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt 11 trường hợp với số tiền 68.000.000 đồng, đồng thời, tịch thu tang vật vi phạm là 108m3 cát sông.

Huyện vẫn đang tiếp tục tập trung quyết liệt trong việc ngăn chặn khai thác, vận chuyển cát sông trái phép, thực hiện công tác kiểm tra đột xuất và định kỳ việc chấp hành pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, để tránh thất thoát nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời hạn chế tình trạng sạt lở ở những khu vực này./.

                                                                       Hồng Chân

Các tin khác