Ngày 14/02/2019 13:46:52
Ban chỉ huy Quân sự huyện Mang Thít thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng năm 2018
Lực lượng vũ trang huyện Mang Thít những năm qua không ngừng phát huy truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.


Cụ thể trong năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chỉ huy, diễn tập, huấn luyện, giáo dục quốc phòng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; không ngừng nâng cao cảnh giác trước các  âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, dự báo các tình huống có thể xảy ra, kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng thủ bảo vệ cơ quan, đơn vị; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác hậu phương quân đội; tham mưu có hiệu quả cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị,  trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          

Để thực hiện tốt được những nhiệm vụ trên, ngay từ đầu năm Ban chỉ huy Quân sự huyện quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về truyền thống vẻ vang của quân đội, của dân tộc, của quê hương. Xây dựng lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, nhạy bén, xử lý đúng đắn mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và lực lượng thường trực đã được cấp trên tổ chức biên chế đúng theo qui định có 27 đồng chí. Đồng thời coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ như thường xuyên củng cố kiện toàn lực lượng DQTV, hiện nay DQTV toàn huyện đạt 1,83% so với tổng dân số, trong đó có đảng viên chiếm 22,1%; xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng đạt 100%, tỷ lệ đảng viên đạt 17,08%; xây dựng biên chế các đơn vị dự bị động viên đạt 100% và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Bên cạnh đó, điều động và tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, diễn tập và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh hàng năm cho các đối tượng đạt 100% về nội dung, thời gian và quân số; công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao; xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc và tổ chức thành công, an toàn tiết kiệm cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 đạt 100% kế hoạch đề ra; tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 chặt chẽ, an toàn tiết kiệm, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khỏe lần đầu công dân tuổi 17 được 652/652 công dân, đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, tuyển sinh quân sự đã có 5 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội và tổ chức thành công hội thao 3 môn quân sự phối hợp DQTV cho 13 xã xã -TT và 5 TVCQ đạt được mục đích yêu cầu đề ra, quân số tham gia 162 đồng chí.

Đồng thời, Ban chỉ huy Quân sự huyện còn thực hiện công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa như: trao tặng nhiều quà, số tiết kiệm cho tân binh, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng và hộ nghèo; chi trợ cấp 248 đối tượng chính sách với số tiền trên 500 triệu đồng và giúp dân làm đường GTNT tại địa phương.

Trong năm 2019, Ban chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng, coi trọng tính đồng bộ, hiệp đồng lực lượng, sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng, sát yêu cầu nhiệm vụ, sát địa bàn hoạt động, phù hợp với biên chế, tổ chức, trang bị; không ngừng giáo dục pháp luật, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm trang bị kỹ thuật, hậu cần, vật tư, tài chính kịp thời cho mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, bảo đảm tốt đời sống bộ đội và mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới, nhất là công tác tuyển quân hàng năm.

  Minh Phong; Đài TT. huyện Mang Thít

Các tin khác