Ngày 25/01/2019 15:17:31
Phỏng vấn Chủ tịch UBND huyện Mang Thít Nguyễn Văn Diên: NĂM 2018 - NĂM BẢN LỀ THÀNH CÔNG TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM, GIAI ĐOẠN 2016-2020
Năm 2018 ghi nhận huyện Mang Thít đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực và đạt cao nhất trong 5 năm gần đây. Nhân dịp đầu năm, xin trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn ông Nguyễn Văn Diên - Chủ tịch UBND huyện về những thành tựu trong năm 2018 cũng như nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Diên - Chủ tịch UBND huyện Mang Thít

Thưa ông, xin ông cho biết những thành tựu của huyện Mang Thít trong năm 2018 là gì? Trong đó, xin ông hãy nhấn mạnh đâu là thành tựu nổi bật nhất?

Trong năm 2018, việc lãnh chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện gặp không ít khó khăn, bất lợi. Song với sự quyết tâm của tập thể UBND huyện, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực quyết tâm vượt khó của doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục phát triển so với năm 2017. Hầu hết các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt so Nghị quyết của HĐND huyện và kế hoạch của UBND huyện, cụ thể như sau:

Nền kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng và đang chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 6,50%; tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thủy sản tăng 6,57%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 9,58%; doanh thu dịch vụ khác và lưu trú, ăn uống tăng 9,93%; tổng thu ngân sách đạt 102,15% so kế hoạch, trong đó thu theo chỉ tiêu tỉnh giao đạt 105,80%.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả. Trong năm, đã chi trả trợ cấp an sinh trên 43,200 tỷ đồng, vận động hỗ trợ xây dựng mới 36 căn và sửa chữa 9 căn nhà tình nghĩa; hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vốn, đào tạo nghề giải quyết việc làm thông qua các chương trình, dự án sản xuất… nhờ đó, trong năm có 157 hộ thoát nghèo; vận động hỗ trợ xây dựng được 19 căn nhà ở cho hộ nghèo.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa được quan tâm đầu tư đúng mức. Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên đáng kể, năm học 2017-2018 có 100% học sinh tiểu học được xét hoàn thành chương trình, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia có 739/741 học sinh đỗ tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 99,73%, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh 0,58%, duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học - trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 2, số trường đạt chuẩn quốc gia là 26/51 trường. Đào tạo nghề cho 2.612 lao động, nâng tổng số lao động đang làm việc có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 66,43% tổng số lao động toàn huyện, trong đó có 15.473 người có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 23,81%. Xuất khẩu lao động đạt 101,88% chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,7 triệu đồng/người/năm, tăng thêm 2,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2017.

Công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt từ huyện đến cơ sở, cơ sở vật chất y tế được đảm bảo. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện theo kế hoạch và mang lại nhiều kết quả tích cực, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt xa so kế hoạch, đạt 85,02%.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tính đến nay toàn huyện có 107 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí mới và 06 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, hộ gia đình văn hóa chiếm 97,86%. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và các dịch vụ văn hóa được tiến hành thường xuyên, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được người dân hưởng ứng tích cực và đạt được nhiều kết quả. Đến cuối năm 2018, xã Tân An Hội xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, huyện Mang Thít đã có 6/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Công tác quốc phòng tiếp tục được quan tâm đúng mức, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả cao, công tác tuyển quân đảm bảo đúng luật, giao quân đủ số lượng và chất lượng; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí.

Nhìn chung, kết quả đạt được là khá toàn diện, là tiền đề vững chắc cho giai đoạn nước rút trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Trong đó, có 2 lĩnh vực mà tôi cho rằng nổi bật nhất trong năm 2018 đó là sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp và tỷ lệ thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là thu theo chỉ tiêu tỉnh giao. Đây là 2 lĩnh vực đạt kết quả cao nhất trong 5 năm gần đây.

Thưa ông, phát triển nông nghiệp là một trong những thành tựu nổi bật nhất của huyện Mang Thít trong năm 2018. Vậy xin ông hãy cho biết kết quả chung về tình hình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong năm qua và những giải pháp, định hướng để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm 2019?

Chấp hành sự chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Mang Thít đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, ngành nông nghiệp của huyện đã có những bước phát triển rõ nét.

Cụ thể đến cuối năm 2018, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản đạt 2.509,50 tỷ đồng, đạt 104,50% kế hoạch, tăng 6,57% so với năm 2017. Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên một đơn vị diện tích đạt 189,5 triệu đồng/ha/năm, tăng 26,59 triệu đồng (16,3%) so với năm 2017 (đã vượt so với chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 180 triệu đồng/ha/năm). Diện tích đất nông nghiệp được khép kín, chủ động tưới tiêu trên 99%.

Nền nông nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đặc biệt năm 2018 tăng 6,57% so với năm 2017 là tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh, đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm trồng trọt, thủy sản trên đơn vị diện tích.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến tích cực, diện tích trồng màu trên đất ruộng tăng dần theo từng năm (tăng 97 ha), diện tích trồng mới cây ăn trái, cải tạo vườn kém hiệu quả ngày càng tăng (tăng 264 ha). Năm 2018 có 03 xã đã làm tốt công tác vận động và nông dân tham gia thực hiện tốt việc cắt vụ 3 để ngâm lũ lấy phù sa với diện tích 621 ha, gồm Tân Long Hội 547 ha, Bình Phước 64 ha và Nhơn Phú 10 ha. Việc xác định 3 cây, 3 con chủ lực để tập trung đầu tư phát triển (cây lúa, bưởi da xanh, khoai mỡ, con heo, bò, cá tra) hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp không ngừng được đầu tư cải tạo, nâng cấp, nhất là công tác thủy lợi được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu cho phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được tiếp tục đẩy mạnh; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Trong 5 năm, ngành nông nghiệp tỉnh và huyện đã triển khai gần 100 mô hình, dự án trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, riêng năm 2018 có 31 mô hình với tổng kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ đồng.

Nhìn chung, hầu hết các mô hình đều đạt kết quả tốt và đang được nhân rộng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay chưa tạo được mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các mô hình có hiệu quả chậm được nhân rộng; các chính sách ưu đãi, khuyến khích sản xuất nông nghiệp chậm được thực hiện; hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp còn yếu, năng lực quản lý, điều hành còn hạn chế…

Để tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt hiệu quả cao trong năm 2019, trước hết là tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách sâu, rộng từ huyện đến cơ sở và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Đối với lĩnh vực trồng trọt, tiếp tục chỉ đạo rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, quy mô lớn, từng bước thiết lập tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực đồng thời khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

- Trong lĩnh vực chăn nuôi cần xác định sản phẩm chăn nuôi chủ lực là lợi thế tại địa phương để tập trung đầu tư; phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại, gia trại đối với các sản phẩm chủ lực; giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chất lượng các sản phẩm vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản. Chấn chỉnh công tác cấp phép, cấp chứng nhận đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hỗ trợ xây dựng một số thương hiệu nông sản chủ lực, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và bảo vệ thương hiệu; tập trung củng cố, nâng chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; khuyến khích thành lập mới các hợp tác xã nằm trong vùng các sản phẩm chủ lực.

Chuyển đổi cây trồng trên đất lúa - trồng đậu nành rau ở xã Tân Long

Thưa ông, trên cơ sở phát huy những thành quả đạt được, ông có thể cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào sẽ được tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2019?

Năm 2019 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI. Xác định đây là năm quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nên huyện sẽ tập trung cao để triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bức phá, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019, trong đó, xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, UBND huyện tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cấp, mỗi ngành gắn với thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Thực hiện tốt cải cách hành chính gắn với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác đối thoại giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và những ý kiến, kiến nghị của người dân. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đặc biệt tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, bảo đảm đạt kết quả cao nhất trong từng lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; nông nghiệp - thủy sản… Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực sản xuất có liên quan đến đời sống nhân dân và các lĩnh vực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của huyện nhà như đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công thương gắn với những đề án chung của tỉnh đã được triển khai, bên cạnh đó cần quan tâm khai thác tốt các loại hình dịch vụ, trọng tâm là tập trung phát triển nhanh các dịch vụ có giá trị gia tăng cao mà huyện có lợi thế. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp có hiệu quả; chuyển đổi, tập trung đầu tư cho những dự án có ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý tài nguyên, môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt thanh tra việc thực hiện công vụ của cán bộ công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nhằm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để hiệu quả công tác được nâng lên. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra.

Tập trung huy động tốt và sử dụng thực sự có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu, trong đó quan tâm nhất là thực hiện các biện pháp giảm nợ đọng thuế, đảm bảo tính cân đối ngân sách chung của huyện. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh để khắc phục, sửa chữa các điểm sạt lở đê bao, đường giao thông... do ảnh hưởng của thiên tai, chủ động hơn trong phối hợp thực hiện các công trình thuộc tỉnh chủ đầu tư trên địa bàn huyện. Ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, các công trình chuẩn bị hoàn thành và vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng theo từng dự án đã được ghi vào kế hoạch trung hạn và kế hoạch năm của tỉnh dành cho huyện.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét về công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; khắc phục triệt để tình trạng dự án chậm tiến độ do phải chờ mặt bằng. Đảm bảo triển khai thực hiện các dự án đúng kế hoạch, đúng tiến độ và giải ngân kịp thời, đúng quy định, phát huy hiệu quả ngay sau khi đưa vào sử dụng.

Cần quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; phấn đấu giữ vững vị trí trong top đầu của tỉnh trên các lĩnh vực giáo dục và y tế. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và số lượng người tham gia bảo hiểm y tế. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp hoạt động trái phép. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Cám ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.

Phương Nam


Các tin khác