Ngày 17/01/2019 10:04:57
Mang Thít:Tăng diện tích chuyển đổi từ ruộng lên vườn
Thời gian gần đây bà con nông dân có xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ ruộng lên vườn để trồng các loại cây ăn trái cho kinh tế cao, bước đầu mang lại hiệu quả, đảm bảo người sản xuất có lợi nhuận.

Diện tích vườn toàn huyện Mang Thít hiện có 5.919 ha, từ đầu năm đến nay diện tích chuyển đổi từ ruộng lên vườn 264 ha, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2017. Trong đó diện tích đang cho sản phẩm là 5.069 ha, với các loại cây trồng chủ yếu như: nhãn, xoài, dừa, bưởi, cam, chôm chôm,... Sản lượng thu hoạch ước đạt 61.000 tấn, tăng trên  2.600 tấn so với năm 2017. Năm nay, diện tích trồng thanh long trong tăng thêm 15ha, lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 88,1 ha trồng thanh long.

Ngoài chuyển đổi diện tích từ ruộng lên vườn, bà con nông dân hiện nay còn phát triển nghề ươm giống cây ăn trái. Hiện diện tích ươm giống cây ăn trái từ đầu năm đến nay trên 79 ha tại 12 xã, trong đó nhiều nhất là An Phước 26,89 ha, kế đến là Chánh An với  23,08 ha, Mỹ An 7,85 ha, các xã còn lại có diện tích từ 01 ha đến 05 ha.

                                                                           Hồng Chân

Các tin khác