Ngày 16/01/2019 10:46:54
Mang Thít: Nông thôn mới với những thành quả mới
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thật sự đi vào cuộc sống của người dân, bộ mặt nông thôn có nhiếu thay đổi, cơ sở hạ tầng khang trang, thu nhập và đời sống người dân từng bước được nâng lên… Sự thành công này không chỉ là nền tảng, là động lực mà còn tạo nên khí thế để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mang Thít tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ huyện Đảng bộ đã đề ra.


Năm 2018 mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, để phấn đấu thực hiện đạt kế hoach đề ra, ngay từ đầu năm cùng với việc chỉ đạo xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm và các xã thực hiện trong những năm tiếp theo, huyện tập trung mọi nguồn lực giúp các xã duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo lộ trình.

Bằng sự quan tâm lãnh chỉ đạo quyết liệt của các cấp trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến tháng 12/2018 huyện Mang Thít tiếp tục có thêm 01 xã đạt chuẩn xã NTM - xã Tân An Hội. Như vậy đến thời điểm hiện tại, huyện Mang Thít đã có 6/12 xã đạt chuẩn xã NTM, các xã còn lại đạt từ 10 - 14 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 14,8 tiêu chí/xã.

Với sự chung tay của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các hội đoàn thể, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới được người dân đồng thuận cao. Trong năm ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước việc huy động các nguồn vốn từ doanh nghiệp, mạnh thường quân, từ cộng đồng dân cư được hơn 17 tỷ đồng. Qua đó, góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện, nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Đến nay các tuyến đường giao thông liên xã trên địa bàn huyện đã được nhựa hóa; trong năm huyện cũng đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, duy tu và sửa chữa một số tuyến đường, cầu trên địa bàn các xã nâng tiêu chí về giao thông đạt 6/12 xã. Hệ thống đê bao thủy lợi được khép kín phục vụ tốt trong sản xuất và dân sinh; hệ thống điện luôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đáp ứng việc cung cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất của người dân, số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 98,85%; có 100% số xã đạt tiêu chí thủy lợi và tiêu chí điện; 6/12 xã đạt tiêu chí trường học, 100% số xã đạt phổ cập giáo dục các cấp học. Trung tâm văn hóa các xã đạt chuẩn ngày càng nâng chất, có đầy đủ hạng mục đảm bảo cho việc tổ chức những cuộc hội họp lớn, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và vui chơi giải trí của người dân. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn ngày càng hoạt động có hiệu quả. Trên địa bàn xã có 6/12 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% trạm y tế  đạt chuẩn quốc gia; có 12/12 xã đạt chuẩn văn hóa và có 6 xã đã được công nhận; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,84%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,93%; có 83,3% hộ sử dụng nước máy và 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh.

Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước đến các đơn vị cấp xã, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. UBND các xã đã được triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác. Hệ thống thư điện tử công vụ hoạt động hiệu quả và ổn định. Đến nay có 100% UBND các xã đã được triển khai và cán bộ công chức đều đã được cấp địa chỉ hệ thống thư điện tử phục vụ cho công việc, từ đó giúp cho hệ thống chính trị xã hội ngày cành vững mạnh.


Nền nông nghiệp của huyện nhà tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý. Đặc biệt năm 2018 tăng 6,57% so năm 2017 (KH tăng 2%), tăng cao nhất từ trước đến nay; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh, đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm trồng trọt, thủy sản trên đơn vị diện tích.

Việc phát triển sản xuất nâng thu nhập cho người dân luôn đặc biệt được quan tâm và chú trọng. Trong 5 năm ngành nông nghiệp tỉnh và huyện đã triển khai gần 100 mô hình, dự án trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng (năm 2018 có 31 MH kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ đồng). Hầu hết các mô hình đều đạt kết quả tốt và đang được nhân rộng… Năm 2018 tổng thu nhập bình quân đầu người là 33,7triệu đồng/người/năm, toàn huyện có 6/12 xã đạt tiêu chí thu nhập. Công tác tập huấn về bảo vệ môi trường về an toàn thực phẩm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cũng được đầu tư từ đó giúp cho người dân có được kiến thức hơn trong quá trình sản xuất làm tăng năng suất, sản phảm sản xuất ra được an toàn thực phẩm hơn, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

Diện mạo nông thôn giờ đây đã thật sự thay đổi ngày càng sáng xanh sạch đẹp hơn, với 9/12 xã thực hiện đạt các chỉ tiêu về môi trường. Một trong những điểm sáng nổi bậc nhất đó là những “con đường hoa” trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trên những tuyến đường trước đây với những hàng cỏ dại mọc um tùm ven lộ thay vào đó là những con đường hoa tươi tắn khoe sắc, vừa làm đẹp cảnh quang môi trường, đường làng ngỏ xóm vừa hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bải, nâng cao ý thức  trách nhiệm của người dân góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp  trong xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch năm 2019 huyện Mang Thít sẽ tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí NTM ở các xã đạt chuẩn; phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM. Nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2019 là 7/12 xã; các xã còn lại đạt ít nhất từ 12 tiêu chí trở lên.

Hy vọng rằng với sự tập trung cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, công cuộc xây NTM mới trên địa bàn huyện Mang Thít giai đoạn 2016-2020 sẽ tạo bước chuyển nhanh hơn, đi vào chiều sâu bền vững, vừa bảo vệ những thành quả đạt được, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên con đường đổi mới, làm cho nông thôn ngày càng trở nên giàu và đẹp hơn./.

                                                                        Hồng Dung - Phòng NN&PTNT

Các tin khác