Ngày 16/01/2019 10:15:33
Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người dân
Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu này, một trong những nội dung quan trọng cần thực hiện đó là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.


Thời gian qua huyện Mang Thít có nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng có năng suất chất lượng cao vào sản xuất nông nghiệp là sự cần thiết nhất. Ngoài sản xuất lúa là chính, toàn huyện hiện có 5.919 ha trồng các loại cây ăn trái như: nhãn, xoài, bưởi, cam, chôm chôm, sầu riêng, thanh long,… trong đó sầu riêng, bưởi và thanh long là các loại cây chủ lực đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho người nông dân.

Diện tích sầu riêng hiện có 534 ha, hàng năm cho sản lượng hơn 3.800 tấn; bưởi có diện tích 949 ha cho sản lượng hơn 8.700 tấn/năm; nhãn 1.127 ha cho sản lượng 8.900 tấn/năm; thanh long 88 ha sản lượng 717 tấn/ha.


Theo Ông Nguyễn Văn Rẩy, một nông dân xã Chánh An cho biết: trước đây gia đình ông trồng lúa trên 4.000m2 đất, trung bình mỗi năm chỉ thu hơn chục triệu đồng, mấy năm nay chuyển sang trồng sầu riêng, khi sầu riêng cho trái thì năm nào ông cũng thu hoạch vài trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Cúc, xã An Phước cũng cho biết ông đã chuyển đổi 2.000m2 đất lúa sang trồng thanh long, mỗi năm ông thu về gần trăm triệu đồng cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Ngoài các loại cây ăn trái cho thu nhập cao tại một số xã trong huyện nông dân đã tích cực đưa các loại cây màu chủ lực xuống ruộng như: khoai mỡ, củ cải trắng, dưa hấu, dưa gang, bí đỏ, gấc, các loại rau đậu… với diện tích gieo trồng trong năm trên 2.330 ha, những loại cây này cũng đã và đang mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Chăn nuôi trong năm qua cũng phát triển mạnh theo hướng chăn nuôi gia trại, trang trại theo phương thức nuôi công nghiệp. Phong trào nuôi gia công vẫn duy trì, hiện toàn huyện có 98 trại nuôi có quy mô lớn. Trong đó có 85 trại nuôi gà, 03 trại nuôi vịt, 10 trang trại nuôi heo. Năm nay giá cả thị trường sản phẩm nông nghiệp khá thuận lợi đặc biệt là giá heo, vì thế người dân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất.

Tình hình nuôi thủy sản trong năm cũng được tổ chức lại sản xuất theo hướng tổ chức nhóm, hợp tác xã, thực hiện đa dạng hóa đối tượng nuôi; ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất theo hướng an toàn để tăng năng suất, hiệu quả kinh tế và bền vững. Năm 2018 tình hình tiêu thụ cá tra gặp thuận lợi, giá thu mua cá tra nguyên liệu tăng cao góp phần to lớn trong tăng thu nhập cho người nuôi.

Từ những cách làm hiệu quả trên đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao thu nhập cho người nông dân. Cụ thể là năm 2018 tổng thu nhập bình quân đầu người là 33,7 triệu đồng/người/năm, toàn huyện có 6/12 xã đạt tiêu chí thu nhập. Đây cũng là tiền đề quan trọng góp phần cho các xã thực hiện đạt tiêu chí thu nhập, giảm hộ nghèo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới thời gian tới.

Nhìn chung, cơ cấu lại ngành nông nghiệp thời gian qua đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, huyện cũng còn gặp một số hạn chế như chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; lĩnh vực kinh tế tập thể nhất là hợp tác xã hoạt động còn yếu, năng lực quản lý, điều hành còn hạn chế, chưa phát huy được vai trò nòng cốt trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nhu cầu vốn đầu tư cho kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp khá lớn, nhưng khả năng tài chính của ngân sách có hạn; việc huy động các nguồn lực khác không đáng kể, nên ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện. Để hoàn thành được mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới cần phải tập trung thực hiện một số nội dung và giải pháp sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các ngành, các cấp và người nông dân về kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

2. Tập trung ưu tiên phát triển các mặt hàng chủ lực như: 3 cây 3 con gồm: lúa, bưởi da xanh, khoai mở; con heo, bò, cá tra; sản phẩm tiềm năng như; sầu riêng, thanh long, nhãn Idor, gà, thủy đặc sản khác...

3. Phát triển kinh tế hợp tác và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

4. Trong tổ chức thực hiện cần có sự phân công, phân cấp cụ thể giữa các ngành có liên quan và địa phương để có sự phối kết hợp một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp có tác động to lớn đến thu nhập và đời sống của người dân, đóng một vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế nông thôn, tạo tiền đề xây dựng thành công nông thôn mới. Nhận thức sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ trên với tinh thần tích cực, quyết liệt và đồng bộ, kỳ vọng kết quả tiếp tục đạt được cao hơn./.                                            

                                                   Bài, ảnh: Trương Tấn Được

Các tin khác