Ngày 26/12/2018 14:00:47
Xã Tân Long Hội tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018
Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới xã Tân Long Hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Trong năm 2018, phong trào xây dựng nông thôn mới của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là sự nhận thức từ trong nội bộ đến các tầng lớp nhân dân  về xây dựng nông thôn mới, được nâng lên rõ nét, công tác tuyên truyền vận động được phát triển sâu rộng với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, được người dân đồng tình tham gia tích cực.

Năm 2018 với tổng nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới của xã là 5.991 triệu đồng. Trong đó ngân sách tỉnh 123,6 triệu đồng, ngân sách huyện 2.105 triệu đồng, ngân sách xã 241,1 triệu đồng, doanh nghiệp 1.570 triệu đồng, nhân dân đóng góp 445,9 triệu đồng. Đã xây dựng được 450m đèn đường, 1 cầu liên ấp, 3,7km đường liên xóm; đắp bờ bao kênh dài 802m, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng dài 2.506 m; vận động 44 hộ dân lắp đồng hồ nước; xây dựng 02 phòng học mới cho trường Mẫu giáo Oanh Vũ II, cải tạo sửa chữa trường Tiểu học Tân Long Hội B, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hàng rào, làm mới sân dal trụ sở UBND xã; vận động sửa chữa, xây dựng mới 22 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ thẻ BHYT cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.


Bên cạnh nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, Hội Phụ nữ, Hội nông dân xã cũng đã phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Mang Thít mở 07 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 126 học viên tham dự; phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái với 55 người dự.


Nhiều mô hình, dự án được ra đời nhằm phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân như: Dự án “xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt theo hướng giá trị gia tăng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020” của Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Long. Dự án trồng gấc của phòng Nông nghiệp & PTNT huyện,... Đang triển khai ra các hộ dân dự án xây dựng và phát triển vùng lúa chất lượng cao giai đoạn 2017 - 2020 do Trung tâm giống Vĩnh Long hỗ trợ.

Số hộ nghèo của xã hiện còn 18 hộ, hộ cận nghèo là 42 hộ. Địa phương cũng đã phối hợp với Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên. Thực hiện theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long, huyện đã tổ chức khảo sát chấm điểm tình hình xây dựng ấp văn hóa năm 2018, kết quả có 7/7 ấp đạt văn hóa; môi trường nông thôn ngày càng cải thiện cải thiện sáng - xanh - sạch đẹp hơn.

Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh, an ninh trật tự được đảm bảo. Với kết quả trên đến cuối năm 2018 xã Tân Long Hội đạt được 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt thêm 4 tiêu chí so năm 2017 (9 tiêu chí).

Cũng trong dịp này, UBND xã đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã năm 2018.

                                                                  Tin,ảnh: Hồng Dung