Ngày 19/11/2018 14:19:52
Chánh Hội: Xây dựng nhiều công trình GTNT trên 2 tỷ đồng
Xây dựng các công trình giao thông nông thôn luôn được các địa phương trong huyện Mang Thít quan tâm thực hiện tốt, nhằm đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho người dân, mặt khác giúp cho việc giao thương hàng hóa được dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà.

Từ đầu năm đến nay, xã Chánh Hội đã đầu tư 2,05 tỷ đồng xây dựng các công trình GTNT trên địa bàn xã, trong đó gồm vốn vận động nhân dân, vốn đối ứng từ ngân sách huyện và vốn tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội. Bằng nguồn vốn đó, Chánh Hội đã thực hiện nâng cấp láng nhựa một công trình GTNT liên ấp IIA - IIB, tuyến từ nhà Chín Chiếu - Sáu Khá với chiều dài 2,5km, kinh phí 800 triệu đồng và tuyến đường đal GTNT ấp Ba tuyến từ TTCN - Miễu Bà dài 850m, kinh phí 300 triệu đồng.

Từ nguồn chi trả lưới điện hạ áp, xã đã triển khai một công trình tại ấp 4 trên đường 907 với chiều dài 1.955m, mặt 1,2m đá. Ngoài ra, xã còn vận động Công ty xi măng Hậu Giang - Cần Thơ hỗ trợ 200 bao xi măng và người dân đóng góp 11 triệu đồng làm đường giao thông từ nhà bà Lệ đến cầu Mười Địa ấp IA.

Hiện Chánh Hội có 9/9 ấp thông xe 2 bánh hai mùa mưa nắng. Các công trình này hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

                                                                                Hồng Chân

Các tin khác