Ngày 13/11/2018 09:46:00
TỈNH ỦY GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2018: Nông nghiệp Mang Thít - điểm sáng cần nhân rộng
Ngày 07/11/2018, Đoàn giám sát của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đi thực tế tại xã Bình Phước, Hòa Tịnh và tiến hành giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 tại Đảng bộ huyện Mang Thít.

Báo cáo của Ban thường vụ Huyện ủy cho thấy, trong năm 2018, Mang Thít thực hiện đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu nghị quyết. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng đều trên cả ba lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng trưởng vượt bậc, đạt 5,15%, cao nhất trong ba năm trở lại đây và tăng trưởng đồng đều trên cả hai lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản. Cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất mới, đạt hiệu quả kinh tế cao, có tác động lan tỏa và có thể nhân rộng như mô hình trồng gấc, trồng rau thủy canh, trồng hoa cúc Đà Lạt… Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng tăng trưởng hợp lý. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng khá cao, nhiều loại hình thương mại đa dạng, phong phú đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân. Việc huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được huyện đặc biệt quan tâm và có nhiều công trình lớn được thực hiện. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai và đạt kết quả khá cao.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn đạt kết quả khá tốt.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân, diễn tập; kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn; việc triển khai, quán triệt và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được quan tâm thực hiện. Việc tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cuộc vận động được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Bên cạnh đó, trong năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Việc thu hút đầu tư còn ít, nhất là đầu tư ở lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Thu ngân sách không đạt chỉ tiêu kế hoạch, công tác xử lý nợ thuế gặp nhiều khó khăn.

Tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định nhưng hoạt động của một số loại tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản, vi phạm pháp luật về khoáng sản và tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi với tính chất và thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong nhân dân.

Việc sơ, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một vài chi, đảng bộ còn chậm, chưa đạt yêu cầu; tình trạng đảng viên bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng còn nhiều. Một số mô hình “dân vận khéo” hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chưa được thường xuyên, thiếu sâu rộng, tài liệu tuyên truyền chưa phù hợp với từng đối tượng.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Lê Quang Đạo - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện, từ nội dung báo cáo đến lựa chọn các mô hình, địa điểm đi thực tế đều đạt yêu cầu so với kế hoạch của Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, ông cũng biểu dương Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu chủ yếu trong nghị quyết năm 2018, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt kết quả rất tích cực như kinh tế nông nghiệp tăng trưởng vượt bậc, có nhiều mô hình sản xuất mới, đạt hiệu quả cao, cần được nhân rộng; kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết lao động tại chỗ; tỷ lệ hộ nghèo còn thấp và huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo đạt khá cao, đã giải quyết dứt điểm hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, công tác xuất khẩu lao động cũng đạt kết quả khả quan, điều này sẽ tạo hiệu quả xã hội rất lớn. Các xã đạt nông thôn mới tiếp tục được giữ vững và nâng chất các tiêu chí, điều đó thể hiện sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của huyện, sự nổ lực phấn đấu của xã, cũng như sự tham gia nhiệt tình của đông đảo nhân dân.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý rằng huyện cần tăng cường công tác thu ngân sách để đảm bảo khả năng cân đối; tập trung phát triển kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã, chú ý hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân đạt chỉ tiêu kế hoạch; đồng thời quan tâm công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn trong tình hình hiện nay.

Hướng tới, trong thời gian còn lại của năm 2018, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu huyện cần tập trung rà soát tất cả các chỉ tiêu chưa đạt, từ đó có giải pháp cũng như có sự phân công cụ thể để tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm chú ý tập trung thu hồi nợ thuế để bù đắp vào phần hụt thu ngân sách và phấn đấu đưa xã Tân An Hội về đích nông thôn mới đúng tiến độ. Ngoài ra, huyện cũng quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tổng kết năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 đúng quy định và chuẩn bị tốt cho Tết nguyên đán năm 2019.

Về kế hoạch năm 2019, Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Trong đó, cần quan tâm tạo điều kiện thu hút đầu tư, đi đôi với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương Đảng, tránh việc chủ quan, nóng vội, bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

Bài, ảnh: Phương Nam

Các tin khác