Ngày 24/10/2017 15:22:18
TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRỒNG HOA LAN CẮT CÀNH
Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long vừa phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Mang Thít, Long Hồ và UBND các xã trong vùng dự án tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Trồng hoa lan cắt cành tại các xã nông thôn mới”.

Dự án đầu tư cho 36 mô hình (điểm) tại các xã Long Mỹ, Mỹ Phước huyện Mang Thít và xã Hòa Lộc, Bình Hòa Phước, Long Phước, Phước Hậu huyện Long Hồ. Mỗi mô hình được nhà nước hỗ trợ 1.000 chậu lan Dendrobium và 30% vật tư thiết yếu bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thuộc vật với trị giá là 1.140.000 đồng.

Tiếp theo đó, Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long đã tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân tham gia mô hình. Qua đó, đã giúp cho nông dân nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa và phòng trừ sâu bệnh trên hoa lan cắt cành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện đạt tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

                                                          Tin, ảnh: Cao Thị Đẹp

Các tin khác