Ngày 24/07/2017 09:00:31
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Mang Thít tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức của người Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tham dự hội nghị có hơn 100 cán bộ hội là Chi hội trưởng, phó của 13 xã, thị trấn của huyện Mang Thít.

 Cán bộ Hội được nghe triển khai tổng quan các vấn đề chung của Văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; 4 phẩm chất đạo đức của người phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang, phụ nữ xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân. Điểm mới Nghị quyết đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 là gom 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội thành 3 nhiệm vụ; trong đó nổi bật là nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Tại buổi tập huấn, các Chi hội đã tham gia chia sẻ những kinh nghiệm về công tác tập hợp hội viên, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Cụ thể như mô hình “3 trong 1” Hội LHPN xã Chánh Hội tổ chức thực hiện. Mục đích hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong lúc khó khăn phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tạo cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo, nhất là hộ phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có điều kiện phát triển sản xuất tăng thu nhập, vượt khó thoát nghèo, vươn lên khá giàu, vận động phụ nữ phát huy tinh thần vượt khó thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”. Phát huy nội lực, sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cách thức tổ chức: “3 tổ hội giúp 1 tổ hội, mỗi tổ 3 thành viên” giúp 03 hộ hội viên phụ nữ có vốn phát triển kinh tế gia đình. Mô hình được thực hiện vào tháng 8/2016 và tổ chức, triển khai cho 9 chi hội xã Chánh Hội, vận động mỗi tổ 3 thành viên, số tiền 1.000.000đ/tổ. Hình thức: 3 tổ hội giúp 1 tổ hội, 4 tháng bốc thăm 1 lần, vốn cho mượn không tính lãi, sau 4 tháng hoàn trả vốn để xoay vòng cho các thành viên trong tổ. Đến nay đã vận động 3 tổ có 45 thành viên tham gia đã giúp được 09 chị có vốn chăn nuôi, buôn bán với số tiền 27.000.000đ. Nhìn chung mô hình “3 trong 1” bước đầu mang lại hiệu quả tốt, các chị em nhiệt tình hưởng ứng. Các mô hình đã triển khai không chỉ giúp vốn và tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ mà còn tạo thói quen cho các chị tiết kiệm hàng tháng, tạo nguồn vốn trong hệ thống Hội giúp các chị phát triển kinh tế tăng thu nhập gia đình.

Qua tập huấn đã giúp cán bộ Hội nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, 4 phẩm chất đạo đức của người Phụ nữ Việt Nam, thực hiện các phong trào thi đua của Hội đúng định hướng, phát huy tốt vai trò của phụ nữ, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

                                                                                                                                                                                                                Phụ nữ huyện

Các tin khác