Ngày 29/06/2017 08:21:19
UBND huyện Mang Thít hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2017.
Sáng ngày 27/6, UBND huyện Mang Thít tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Ông Nguyễn Văn Diên - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song UBND huyện Mang Thít đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu  kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng đề ra, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định và chuyển dịch đúng hướng.

 

 

Giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản đạt 1.075,6 tỷ đồng, đạt  trên 46,2% kế hoạch, giảm 0,16% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang tiếp tục phát triển, nhất là ngành sản xuất chế biến thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm và may mặc. Riêng ngành sản xuất gạch đang dần phục hồi. Hiện nay toàn huyện có 548 cơ sở xuất gạch ngói đang hoạt động, với 657 lò, trong đó có 15 cơ sở sản xuất theo công nghệ lò liên hoàn với 16 lò; 4 cở sở sản xuất theo hoffman với 16 lò. Hiện toàn huyện có 1.636 cở sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động tốt. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 2,13% so với cùng kỳ, đạt gần 49% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 2.210 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch, tăng 9,54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách 210,9 tỷ đồng, đạt 71,5% kế hoạch, trong đó thu theo chỉ tiêu tỉnh giao đạt 39,36%. Tổng chi ngân sách huyện 121 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 63,3% kế hoạch. Đến thời điểm này, huyện Mang Thít có 99,93% hộ sử dụng điện lưới quốc gia và có 70% hộ sử dụng nước máy tập trung. Thực hiện chương trình  giảm nghèo, 06 tháng qua, huyện đã đào tạo nghề 588 lao động trong huyện, tạo việc làm 1.137 lao động. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đang tập trung cho xã điểm Mỹ Phước, các xã còn lại đạt từ 07 đến 15 tiêu chí. Các mặt công tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đạt được những kết quả đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận xây dựng phương hướng, nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội trong 06 tháng  cuối năm 2017. Cụ thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng an toàn và bền vững; tiếp tục phối hợp hỗ trợ  doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020. Tập trung chỉ đạo vụ lúa hè thu, thu đông, phát triển lúa hàng hoá trên cánh đồng mẫu lớn và chỉ đạo tái phát triển đàni gia súc, gia cầm theo hướng an toàn dịch bệnh, gắn với bảo vệ môi trường. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước về qui hoạch, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường.

 

Tin ảnh: Trần Phong

Đài. TT. Mang Thít

Các tin khác