Ngày 26/12/2018 14:41:56
MANG THÍT PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI DÂN TRONG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
Với vai trò nòng cốt, trong thời gian qua, lực lượng Công an huyện Mang Thít tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban ngành, đoàn thể, Uỷ ban mặt trận tổ quốc tích cực phối hợp xây dựng, triển khai, nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các khu dân cư, địa bàn ấp, khóm. Qua đó, khơi dậy sức mạnh to lớn của người dân và cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Trong năm 2018, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm huyện Mang Thít phối hợp cùng các xã thị trấn tổ chức họp dân tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến an ninh, trật tự, thông báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác để bà con cảnh giác phòng ngừa... được 1318 cuộc, có 43.359 lượt người tham dự. Bên cạnh, phối hợp cùng Đài truyền thanh huyện Mang Thít tuyên truyền qua làn sóng phát thanh được 61 cuộc với 110 giờ phát. Qua đó, bà con nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, cung cấp 35 tin giúp lực lượng chức năng khởi tố 22 vụ với 19 bị can, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 9 đối tượng với số tiền 14.500.000 đồng, chuyển phòng PC02 Công an Tỉnh  thụ lý 1 vụ, triệt xoá 43 điểm tệ nạn xã hội với 268 đôi tượng.


Bên cạnh, huyện thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về “tăng cường xây dựng, củng cố nền An ninh nhân dân, thế trận An ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, hướng dẫn công an các xã - thị trấn tổ chức 10 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” có 636 lượt bà con tham dự và có 18 ý kiến đóng góp các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ,vệ sinh môi trường tại địa phương. Lực lượng chức năng tổ chức diễn tập thế trận an ninh nhân dân được 22 cuộc, có 1024 lượt người dân tham gia.

 

Nhằm khép kín địa bàn trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an các địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Cổng an ninh trật tự” và cổng được xây dựng bố trí phù hợp khép kín trên các tuyến giao thông, như: Quốc lộ, Đường tỉnh, các tuyến đường giao thông nông thôn liên xã, liên ấp. Trong năm, huyện vận động bà con xây dựng mới 5 cổng an ninh trật tự, nâng tổng số đến nay trên địa bàn huyện có 224 cổng an ninh trật tự; vận động bà con gắn 90 bóng đèn trước ngõ, 32 camera an ninh. Ngoài ra, huyện tổ chức vận động nhân dân giao nộp 1 khẩu súng carbin (hỏng), 3 hộp tiếp đạn, 84 viên đạn các loại.


Để chủ động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn xã - thị trấn, huyện triển khai xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm. Trong năm, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm xã Tân Long, xã Hoà Tịnh xây dựng mới 2 mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng”, nâng tổng số đến nay 24 mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 198 câu lạc bộ “phòng, chống tội phạm”, “phòng chống bạo lực gia đình”, câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”... Kết quả có 7 mô hình điển hình như mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống ma tuý trong trường học” trên địa bàn Xã Tân Long, 6 mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Nhơn Phú, Mỹ An, Mỹ Phước, Bình Phước, Tân An Hội, An Phước, 7 câu lạc bộ phụ nữ phòng, chống tội phạm. Các mô hình được sự đồng thuận hưởng ứng tham gia tích cực của của bà con trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội ,bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Có thể nói, hoạt động của các mô hình, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Mang Thít là "cánh tay" nối dài của ngành Công an, góp phần đáng kể vào công tác giữ gìn anh ninh trật tự, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nền kinh tế - văn hoá - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

  TƯỜNG LINH; ĐÀI TRUYỀN THANH MANG THÍT


Các tin khác