Ngày 30/01/2018 07:08:25
Mang Thít: Tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và sơ kết công tác thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2017
Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít vừa tổng kết công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và sơ kết công tác thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Ông Nguyễn Nguyễn Văn Diên – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2017; công tác diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm TKCN năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2017 và phướng hướng nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, trong năm 2017 tình hình thiên tai trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp tuy nhiên Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện và các xã - thị trấn đã chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục kịp thời nên đã bảo vệ tài sản của nhân dân và ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, kết quả thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2017 cho thấy, sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch cơ cấu đúng hướng và có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng của ngành ngày càng tăng, trong đầu tư hỗ trợ sản xuất ngành chuyên môn tập trung đầu tư vào các sản phẩm chủ lực mà huyện đã chọn, đã góp phần đạt mục tiêu kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã đề ra.

Đồng thời, hội nghị cũng tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai - TKCN và cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2018. 

Theo đó, các đại biểu đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn gặp nhiều khó khăn như: công tác vận động tuyên truyền ở một số địa phương còn hạn chế, chưa được sâu rộng; việc khuyến cáo nhân rộng mô hình có hiệu quả chưa được quan tâm đúng mức; chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chưa tổ chức được sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tư tưởng người dân còn chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai; phương châm “bốn tại chỗ” vẫn còn một số xã vận dụng chưa thật sự hiệu quả, chưa thật sự phát huy hết sức mạnh nội lực; công tác lập bộ thu quỹ PCTT thực hiện còn chậm so với thời gian, đối tượng lập bộ thu, miễn thu thiếu chính xác…

 

Kết luận tại hội nghị ông Nguyễn Văn Diên – Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên từng mặt công tác. Đối với cơ cấu lại ngành nông nghiệp cần: rà soát, củng cố lại BCĐ cho phù hợp; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể với nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và chủ động tham gia thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra; đối với lịch thời vụ: từng vụ huyện, xã phải xây dựng kế hoạch sản xuất theo hướng tập trung theo từng khu vực, không để xảy ra tình trạng 01 xã trong một vụ có tới 4, 5 đợt xuống giống như hiện nay; tập trung củng cố, nâng chất lượng hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp và tạo cầu nối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp; quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, đặc biệt là các mô hình dân tự đầu tư có hiệu quả và nhân rộng mô hình sản xuất tập trung cánh đồng lớn theo chính sách của tỉnh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu một số nông sản chủ lực.

Đối với công tác phòng chống thiên tai và TKCN, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: công tác phòng, chống thiên và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành thường xuyên và liên tục nhằm ứng phó kịp thời với các loại hình thiên tai để giảm tối thiểu thiệt hại; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” và “ba nguyên tắc” (chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả); kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN các ngành và các xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn để có kế hoạch đối phó; tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời, sâu rộng đến địa bàn các ấp; nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác chủ động phòng, tránh thiên tai của nhân dân trong địa bàn huyện; Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban theo quy định 12/24 giờ và 24/24 giờ để theo dõi diển biến của thiên tai, thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả của thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện…

Linh Phương - Phòng Nông nghiệp & PTNT Mang Thít

 

Các tin khác