Ngày 16/01/2018 17:28:26
Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Thít tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018
Sáng ngày 10/1/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện và 13 xã - thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Giáo sư, tiến sĩ  Hoàng Chí Bảo - Nguyên ủy Hội đồng lý luận Trung ương, truyền đạt với các nội dung như: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Theo Giáo sư, tiến sĩ Bảo cho rằng, phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thì phải tập trung 4 giải pháp căn cơ gồm: Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, người dân. Bằng mọi cách phải xây dựng được chương trình thực hiện xác định mục tiêu, lộ trình, biện pháp, điều kiện, trong đó xác định mục tiêu thực hiện của người đứng đầu, các ban, ngành, từng bộ phận, chính quyền địa phương. Cần xác định các tiêu chí sát thực tế với đơn vị về xây dựng phong cách của người đứng đầu, đảng viên. Một trong những biện pháp quan trọng là kiểm soát thật kỹ, giám sát chặt chẽ không buông lỏng trong quá trình triển khai thực hiện.

Sau hội nghị này, các Đảng ủy trực thuộc sẽ tiếp tục tổ chức mở nhiều hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho tất cả các cán bộ, đảng viên toàn địa bàn huyện.

Tin ảnh: Trần Phong - Đài TT. Huyện Mang Thít


Các tin khác