Ngày 14/12/2017 15:09:59
Mang Thít công bố quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 12/12/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Thít tổ chức hội nghị công bố quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Quyền Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị còn có các đồng chí được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Dũng, Ủy viên thường vụ trực - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy công bố Quyết định số 570-QĐ/HU, ngày 22/11/2017của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng 66 đồng chí; trong đó: tỷ lệ cán bộ trẻ: 04 đồng chí, chiếm 6,06 %; tỷ lệ cán bộ nữ: 18 đồng chí, chiếm 27,3%; trình độ học vấn tốt nghiệp cấp 3: 66 đồng chí; lý luận chính trị: trung cấp 22 đồng chí, cao cấp 44 đồng chí; chuyên môn nghiệp vụ: đại học 52 đồng chí, thạc sĩ 14 đồng chí.

Hội nghị cũng thông qua Quyết định số 459-QĐ/TU, ngày 10/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Mang Thít, với số lượng 22 đồng chí, nữ 03 đồng chí, chiếm 13,63% (trong đó: Ban chấp hành đương nhiệm 13 đ/c, ngoài Ban chấp hành đương nhiệm 09 đ/c); Bí thư Huyện ủy 02 đồng chí, Phó Bí thư Huyện ủy 05 đồng chí; các chức danh chủ chốt HĐND-UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026: Chủ tịch HĐND 03 đồng chí, Phó chủ tịch HĐND 06 đồng chí, Chủ tịch UBND 03 đồng chí, Phó chủ tịch UBND 06 đồng chí. Quy hoạch chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 03 đồng chí, chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: 06 đồng chí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quyền Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí trong quy hoạch cần phải cố gắng, nổ lực rèn luyện, giữ gìn đạo đức cách mạng, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị. Các chi - đảng bộ trực thuộc thường xuyên rà soát công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa ba độ tuổi, có tính kế thừa và phát triển; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong quy hoạch; các cơ quan, đơn vị có cán bộ được quy hoạch quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn về chuyên môn, chính trị theo quy định...

 

                               Thế Nhân - VPHU Mang Thít

 

Các tin khác