Ngày 20/10/2017 13:49:33
Mang Thít: Tổng thu thuế trên 38,588 tỷ đồng, đạt gần 57% do dự toán tỉnh giao
UBND huyện Mang Thít vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu thuế 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thu thuế cho 03 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có ông Đặng Văn Danh - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh, ông Nguyễn Chí Quyết - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.

Chín tháng đầu năm, Chi Cục thuế đã thực hiện tổng thu thuế trên địa bàn được 38,588 tỷ đồng đồng, đạt gần 57% do dự toán tỉnh giao. Có 5/9 khoản thu đạt so dự toán pháp lệnh trên 80% gồm: Tiền thuê đất đạt 535%; thuế thu nhập cá nhân đạt gần 87%; thu khác ngân sách đạt trên 82%; thu trước bạ đạt trên 84% và thu phí lệ phí đạt trên 83%. Đồng thời có 03 loại thuế thu đạt mức thấp dưới 50% như: công thương nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạt gần 42%, thu tiền sử dụng đất đạt trên 37%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt trên 18%.

Ngoài ra, tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 31/8/2017 là trên 64 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 33 tỷ 557 triệu đồng, nợ phạt 30 tỷ 474 tỷ đồng, nợ khó thu là 48 tỷ 939 triệu đồng, nợ có khả năng thu 15,092 tỷ đồng. Nợ chiếm dụng là trên 21 triệu đồng. Đến nay thu nợ phát sinh năm 2017 là 13,837 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi Cục thuế tổ chức cưỡng chế 20 trường hợp và thu được gần 50,2 triệu đồng. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND huyện ông Nguyễn Chí Quyết công tác thu ngân sách của huyện Mang Thít vẫn còn đạt ở mức quá thấp. Nguyên nhân là do kinh tế của huyện còn gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, nhất là đóng tàu, sản xuất gạch, gốm có phục hồi nhưng chưa phát triển mạnh mẽ, nợ động tăng, các biện pháp tác động thu nợ chưa đạt hiệu quả, công tác cưỡng chế nợ thuế thực hiện chưa đạt yêu đề ra, đồng thời một số địa phương chưa phối chặt chẽ với các ngành, chưa triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách dẫn đến tình trạng thất thu thuế, công tác thanh tra, kiểm tra chậm tiến độ và một số doanh nghiệp còn chây ì, dây dưa nợ thuế. Trong hội nghị này các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cũng như đề ra các giải pháp để đến cuối năm 2017 thu thuế đạt 56 tỷ 840 triệu đồng, đạt 83,67% so với dự toán pháp lệnh năm 2017. Trong đó thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh phải đạt 72,35%.

Trần Phong - Đài TT. Mang Thít

Các tin khác