Ngày 05/10/2017 14:18:06
Mang Thít: Niềm tự hào với phong trào xây dựng nông thôn mới
Huyện Mang Thít chính thức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2011, khi mới bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, huyện cũng gặp rất nhiều khó khăn vì các xã trong huyện có điểm xuất phát rất thấp: xã đạt tiêu chí cao nhất là 05 tiêu chí xã đạt thấp nhất là 01 tiêu chí.

     Qua quá trình triển khai thực hiện, chương trình xây dựng NTM đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Với Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp cùng với sự tham gia tích cực của người dân đã cho thấy Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng trở nên gần gũi và đi sâu vào đời sống chính trị xã hội nông thôn.

     Huyện Mang Thít có 12 xã, trong đó huyện chọn 03 xã Long Mỹ, Chánh Hội và Tân Long làm điểm trong giai đoạn 2011-2015 và cũng là 03 trong 22 xã điểm của tỉnh. Qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình, đến năm 2013 được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, chọn xã Long Mỹ của huyện Mang Thít là xã đạt chuẩn sớm vào năm 2013.

     Như nhiều xã khác trong tỉnh Vĩnh Long, xã Long Mỹ khi mới bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới có thuận lợi (đạt 5 tiêu chí) nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn lớn nhất ban đầu đó là sự lúng túng trong giải pháp vận động từ nhân dân, cách lựa chọn tiêu chí để thực hiện một cách có hiệu quả để từ đó làm tiền đề kích thích phong trào… Với trọng trách to lớn và bằng sự quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Mỹ đã phát huy hết nội lực thực hiện. Kết quả đến cuối năm 2013, xã Long Mỹ đạt chuẩn xã nông thôn mới. Có được thành quả đó cũng là cả một quá trình quyết tâm lãnh, chỉ đạo và thực hiện của Đảng bộ và nhân dân xã Long Mỹ, đã xác định đúng đắn việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, luôn bám sát 19 tiêu chí, kế hoạch đưa ra phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền, xác định được vai trò chủ thể của người dân trong quá trình thực hiện, phát huy được tiềm năng, nội lực sẵn có của địa phương góp phần to lớn trong sự thành công xây dựng nông thôn mới.

     Sự thành công này không thể không khẳng định vai trò quan trọng trong công tác lãnh chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành cụ thể là Tổ công tác chuyên trách của Ban thường vụ Huyện ủy Mang Thít đã thành lập ngay khi được Tỉnh ủy chọn xã Long Mỹ là xã đạt chuẩn sớm vào năm 2013. Tổ công tác do đồng chí Ủy viên thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng, các thành viên gồm thủ trưởng các ngành chuyên môn cấp huyện để chỉ đạo và hỗ trợ xã rà soát, thực hiện dứt điểm từng nội dung của từng tiêu chí, hàng tuần tổ chức sơ kết uốn nắn tại UBND xã đều có sự tham gia của Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện nhằm giải quyết kịp thời tại chỗ những khó khăn vướng mắc của địa phương, nhờ vậy đã giúp xã tập trung vượt qua các chướng ngại để tăng tốc về đích sớm nhất đúng theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh và huyện. Bằng sự quyết tâm cao và sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí trong Tổ công tác, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Long Mỹ đã phát huy nội lực thực hiện. Kết quả đến cuối năm 2013 xã Long Mỹ được công nhận xã nông thôn mới theo Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh. Đây là xã đầu tiên của huyện Mang Thít đạt chuẩn xã nông thôn mới và cũng là xã đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2011- 2015.

     Sang năm 2014 có được kinh nghiệm từ công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện thành công ở xã Long Mỹ, Đảng bộ huyện Mang Thít rút ra bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới đó là: nơi nào có chủ trương, nghị quyết, kế hoạch xác đúng, phù hợp cộng với người đứng đầu chỉ huy đầy trách nhiệm, sáng tạo, đột phá thì mọi công việc điều sẽ thành công. Vì thế Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục trưng dụng Tổ công tác chuyên trách hỗ trợ xã Long Mỹ tiếp tục hỗ trợ xã Tân Long theo kế hoạch về đích năm 2014 và Chánh Hội theo kế hoạch về đích năm 2015. Kết quả xã Tân Long được công nhận xã nông thôn mới theo Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 09/6/2015; xã Chánh Hội được công nhận xã nông thôn mới theo Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 26/12/2015 của UBND tỉnh.

     Bên cạnh phong trào thi đua “Mang Thít chung sức xây dựng NTM” đã được nhân dân rất đồng tình, ủng hộ và hưởng ứng sâu rộng. Người dân ngày càng thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc cùng chính quyền chung sức xây dựng nông thôn mới, thể hiện qua những việc làm cụ thể như: tự chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, xây dựng các công trình vệ sinh… Bên cạnh còn có rất nhiều người dân hiến đất đai, hoa màu, cây trồng, đóng góp ngày giờ công, tiền mặt với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong 5 năm qua có nhiều cá nhân, tập thể được Trung ương, UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng tiêu biểu trong phong trào đóng góp xây dựng NTM, cụ thể: giai đoạn 2011-2015 Trung ương khen thưởng cho 2 tập thể, 6 cá nhân; UBND tỉnh khen thưởng cho 29 tập thể, 95 cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 595 tập thể và 1.493 cá nhân.

     Sau 5 năm triển khai thực hiện, phần lớn các chỉ tiêu, tiêu chí được cải thiện cả về chất lượng và số lượng với tổng nguồn vốn gần 500 tỷ đồng từ sự hỗ trợ của Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện, doanh nghiệp, công đồng dân cư, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ, phát huy  hiệu quả hơn trong sản xuất, dân sinh; đời sống, vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Kết thúc giai đoạn đầu, huyện Mang Thít có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra. Đây là kết quả rất đáng tự hào đối với huyện Mang Thít và cũng là động lực, là tiền đề để phấn đấu cho giai đoạn tiếp theo.

     Bước sang giai đoạn mới 2016 - 2020 Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới có rất nhiều tiêu chí được nâng chất ở mức độ cao hơn; có nhiều tiêu chí bổ sung thêm nội dung làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện tiêu chí tại các xã, đặc biệt là các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn đầu. Giai đoạn này huyện Mang Thít đã chọn xã An Phước làm chỉ đạo xã về đích sớm.

     Tuy có nhiều khó khăn nhưng bằng sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của các cấp trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy để phù hợp với nhiệm vụ mới nhằm chỉ đạo điều hành, giúp Chương trình được thực hiện thông suốt. Huyện vẫn tiếp tục trưng dụng Tổ công tác chuyên trách tiếp tục hỗ trợ xã An Phước thực hiện các tiêu chí. Đây cũng là điều đặc biệt quan trọng mà huyện Mang Thít trong thực hiện nhiệm vụ và gặt hái được thành công. Bên cạnh đó thì sự quan tâm của người dân đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng cao. Hầu hết cán bộ, đảng viên và đại đa số quần chúng nhân dân nhận thức được ý nghĩa và lợi ích của chương trình nên sẵn sàng đóng góp công sức, nguồn lực cùng chính quyền chung tay thực hiện nội dung 19 tiêu chí. Thành công nối tiếp thành công với kết quả cuối năm 2016 đã đưa xã An Phước về đích theo Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh và đây cũng lại là xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2016-2020.

     Đến nay huyện Mang Thít có 4/12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 - 15 tiêu chí. Theo Nghị quyết năm 2017 của huyện tiếp tục đưa xã Mỹ Phước về đích. Hiện tại xã Mỹ Phước đạt 15 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại tiến độ thực hiện đạt trên 70% theo kế hoạch. Với sự chỉ đạo quyết liệt, lòng dân đồng thuận và bước đi thích hợp, chắc chắc rằng xã Mỹ Phước sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2017.

     Có thể khẳng định rằng: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển nông thôn toàn diện, sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong nông thôn nước ta. Vì vậy chúng ta phải nỗ lực làm cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của chương trình, giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường vươn lên của nông dân. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân./.

                                                                                               Văn phòng NTM huyện Mang Thít

Các tin khác