Ngày 26/09/2017 08:08:26
Mang Thít: 09 tháng đầu năm 2017 ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trên 19,7% so cùng kỳ.
Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Thít trong 09 tháng đầu năm 2017 vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng cao nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định.

Thực hiện Chương trình hành động về tập trung mọi nguồn lực phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với qui hoạch lại ngành sản xuất gạch, gốm theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch tái cơ cấu ngành Công thương giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025, trong 09 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện tiếp tục phát triển, đặc biệt là ngành nghề chế biến thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, may mặc,... Bên cạnh đó, ngành sản xuất gạch - gốm từng bước ổn định; hiện nay toàn huyện có 1.636 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ (trong đó 518/881 cơ sở sản xuất gạch với 720 lò và 11 cơ sở sản xuất gốm đang hoạt động). Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 1.741,54 tỷ đồng, đạt 74,66% kế hoạch, tăng 19,74%, trong đó: giá trị sản xuất gạch 115,38 tỷ đồng, tăng 4,76%; gốm 14,56 tỷ đồng, tăng 1,76%; sản xuất, chế biến thực phẩm 423,92 tỷ đồng, tăng 1,89%; đóng tàu - xà lan 11,56 tỷ đồng, giảm 31,2%; sản xuất trang phục, may gia công 12,26 tỷ đồng, tăng 3,9%; giá trị ngành khác 28,67 tỷ đồng, tăng 13,22%. Tuy nhiên, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn như ngành sản xuất gạch gốm phục hồi chậm do doanh nghiệp thiếu vốn, thiếu nguyên liệu sản xuất và nhân công; ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu thủy sụt giảm trên 31% so với cùng kỳ năm 2016 do thị trường bão hòa...

Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục vận động và khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng cạnh tranh góp phần nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời tiến hành khảo sát hỗ trợ tháo dỡ lò nung gạch truyền thống./.

                                                             Thế Nhân - VPHU Mang Thít

Các tin khác