Ngày 25/07/2017 16:27:10
Mang Thít sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 20/7, Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới huyện Mang Thít tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo, đến dự và chủ trì hội nghị.

 Theo Ban chỉ đạo huyện cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017 nhận thức về xây dựng nông thôn mới của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức và nhân dân ngày càng được nâng lên đã tạo bước chuyển biến lớn trong quá trình thực hiện. Cụ thể, có sự chuyển biến rõ rệt nhất là cơ sở hạ tầng nông thôn, các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được duy trì và từng bước nhân rộng, góp phần rất lớn vào việc tăng thu nhập cho người dân, từ đó đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.

 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Long Mỹ, Tân Long, Chánh Hội, An Phước đã và đang tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí có sự thay đổi trong giai đoạn 2016-2020. Các xã còn lại đạt cao nhất là 15 tiêu chí, thấp nhất là 7 tiêu chí.

Từ nay đến cuối năm 2017, huyện Mang Thít phấn đấu xã Mỹ Phước đạt chuẩn nông thôn mới; các xã khác cố gắng giữ vững các tiêu chí đã đạt được và phấn đấu đạt tiêu chí đăng ký trong năm 2017. Để đạt được mục tiêu đó, giải pháp của huyện Mang Thít trong thời gian sắp tới là tiếp tục tập huấn các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về xây dựng nông thôn mới đối với từng thành phần trong xã hội để tất cả mọi người thông suốt tích cực hưởng ứng. Riêng đối với xã, huyện chỉ đạo tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là trong huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

                                                               Tin: Trần Phong

                                                         Đài. TT. Huyện Mang Thít