Ngày 07/03/2017 07:29:14
BHXH Huyện Mang Thít tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế toàn dân năm 2016.
Ngày 28/2/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mang Thít tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế toàn dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Năm 2016, BHXH huyện Mang Thít  đã hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trên các mặt công tác: thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), giải quyết chế độ BHXH cho người lao động,cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đúng với  trình tự thủ tuc. Đặc biệt, công tác mở rộng đối tượng tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 31/12 năm 2016, huyện Mang Thít có  74.229 người tham gia BHYT,  đạt gần 99% kế hoạch năm so, tăng 3,39% so năm 2015.

Trong đó, BHXH bắt buộc có 3.636 người; BHXH tự nguyện 61 người, Bảo hiểm thất nghiệp có 2.858 người BHYT 64.611 người. Riêng đối tượng học sinh có 12.621 người tham gia.

Bên cạnh đó, tổng số thẻ BHYT đăng ký khám ban đầu tại huyện là 53.962 thẻ, kinh phí chi cho công tác khám chữa bệnh BHYT năm 2016 là 27,270 tỷ đồng, đã vượt quỹ là 18,989 tỷ đồng.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017 BHXH huyện Mang Thít đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân khi tham gia BHYT, thực hiện tốt công tác thu, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đối tượng hưởng thụ BHXH; phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế trong việc thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chế độ BHXH, BHYT theo cơ chế “một cửa liên thông”…đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm; đưa công tác vận động thu đạt chỉ tiêu vào công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Trần Thanh Huệ- Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức BHXH huyện trong năm qua, ghi nhận sự đóng góp của BHXH huyện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội  của huyện nhà, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Ông đề nghị trong năm 2017, BHXH huyện cần  tiếp tục chủ động, tăng cường sự phối hợp với các phòng, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền y tế toàn dân, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, BHXH tỉnh và UBND huyện Mang Thít đã khen thưởng cho 12 tập thể và 8 cá nhân có thành tích về thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế toàn dân năm 2016.

                                                                                Tin ảnh:   Trần Phong

                                                                                  Đài. TT. Mang Thít

Các tin khác