Ngày 29/04/2016 15:06:17
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÁNG 05/2016
Ngày 6-07/05/2016: Ứng cử viên Đại biểu quốc hội Khóa XIV tiếp xúc cử tri xã – thị trấn - Ngày 10-18/05/2016: Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã – thị trấn.

- Ngày 20-21/5/2016: Kiểm tra công tác bầu cử tại xã – thị trấn.

- Ngày 22/5/2016: Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

.- Ngày 31/5/2016: Họp Thường kỳ tháng 5/2016.

- Các ngày còn lại tập trung công tác bầu cử và dự họp tại UBND tỉnh, các Sở, ban ngành huyện khi có thư mời../.

Các tin khác