Ngày 19/04/2016 08:58:59
Lịch công tác của Thường trực UBND huyện Mang Thít từ ngày 04/4/2016 đến ngày 08/4/2016
- Ngày 05/4/2016: + Sáng: Triển khai lập danh sách tổng điều tra nông nghiệp nông thôn năm 2016 của huyện; +Sáng: Tiếp tổ công tác của UBND tỉnh về việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Mang Thít. + Chiều: Dự họp tại UBND tỉnh về việc công bố quyết định kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015;

- Ngày 06/4/2016:

+ Sáng: Họp hội đồng lương để xét nâng lương đợt I năm 2016 cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện;

+ Sáng: Công tác xã Hòa Tịnh về việc giải quyết vướng mắc trong công trình đê bao Thiềng Long xã Hòa Tịnh.

- Ngày 07/4/2016:

+ Sáng: Dự họp HĐND xã An Phước;

+ Sáng: Dự họp HĐND tỉnh về việc tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh 2011 – 2015;

+ Chiều: Họp rà soát danh mục các công trình dự án để xây dựng kế hoạch sử dụng đất giai 2016 – 2020 của huyện;

+ Chiều: Công tác xã Nhơn Phú về việc chuẩn bị khởi công xây dựng trường mẫu giáo Tuổi Thơ xã Nhơn Phú.

- Ngày 08/4/2016:

+ Sáng: Dự sơ kết công tác quý I/2016 Mặt trận tổ quốc huyện.

+ Sáng: Làm việc với Sở Giao thông vận tải huyện về những vướng mắc trong đầu tư mở rộng đường tỉnh 902 đoạn từ chợ Mỹ An đến cống Bản.

+ Chiều: Công tác tại Ban chỉ huy quân sự tỉnh.

+ Chiều: Dự Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh.

Các tin khác