Ngày 11/01/2016 15:00:28
Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016
- Ngày 06/01/2016: + Sáng: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2016 của huyện; + Chiều: Họp trực tuyến tại UBND tỉnh về việc tổng kết công tác thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016; + Chiều: Tổng kết công tác đoàn kết công giáo huyện năm 2015;

- Ngày 07/01/2016:

 + Sáng: Tổng kết Ban dân vận huyện năm 2015;

+ Chiều: Tiếp Sở Nội vụ về việc khảo sát hiện trang thiết bị điện tử và thiết bị công nghệ thông tin bố trí tại bộ phận một cửa;

+ Chiều: Họp Ban thường vụ huyện ủy;

- Ngày 08/01/2016:

+ Sáng: Dự tổng kết công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

+ Sáng: Dự tổng kết năm 2015 tại Công an tỉnh;

+ Sáng: Dự tổng kết năm 2015 của Hội Nông dân huyện

+ Chiều: Dự tổng kết năm 2015 tại Thanh tra tỉnh;

Các tin khác